Er staat een kasteel in Velm, een beetje verwijderd van de drukte van het dorp, in het midden van het veld, het kasteel van Schoor. Het Schoor is de naam van de omgeving waar het kasteel gebouwd werd in de 18de eeus, langs de Halleweg, de verbinding tussen de Romeinse Heirbaan Bavai-Keulen en het dorp Velm. Het schoor is een ander woord voor een schutsbalk of een aangeslibd stuk grond.

Op het primitief Kadaster van 1825 wordt de aanwezigheid van een kasteel, een Engelse tuin, een moestuin, een omgrachte hoeve, boomgaarden en bouwlanden getoond. De legger kent als eigenaar André Vanmuysen, senator en burgemeester van Tongeren. Die zou reeds eigenaar zijn van rond 1780. “Schoor” was waarschijnlijk zijn ‘maison de plaisance’ waar men voornamelijk van de jacht en het buitenleven kwam genieten.

Grootse feesten met Leopold II
Men woonde er ‘entre cour et jardin’ tussen een vroeg-landschappelijke tuin aan de voorkant en de Engelse tuin aan de achterzijde. Men legt in de literatuur het initiatief van deze tuinen bij mevrouw Vanmuysen, nadat ze in1860 weduwe werd, en er werden grootse feesten in het park, jachtpartijen, gezang en zelfs koninklijk bezoek in het park en de paviljoens beschreven. Een van de bezoekers was Leopold II, de man die ook achter de aanleg van de spoorweg stond die Velm doorkruist.

Madame Parijs
In 1864 werd het kasteel eigendom van Emile de Lexhy, advocaat en volksvertegenwoordiger uit Luik en zijn echtgenote Marie Rigo. Na de dood van de Lexhy hertrouwde Marie Rigo met haar rentmeester en latere burgemeester van Velm, Gilles Cajot en ze vererfde een deel van het Schoor aan haar broer Alexis Rigo. Die woonde er zelf niet maar liet het over aan zijn minnares, de Brusselse Jeanne Gijzelinck, ook madame Parijs genoemd omdat ze de weduwe was van Isidoor Parijs, het hele domein tot ze stierf in 1927.

De Jozefieten nemen hun intrek
In 1930 werd het goed verkocht aan Clement Peten jr , maar de hoogdagen van het kasteel waren voorbij. In 1931 verkocht hij het al. De kasteelboerderij (boerderij Schuppen) werd afzonderlijk verkocht. De paters Jozefieten kochten het kasteel en breidden de gebouwen uit met onder andere een kapel in 1946. De Jozefieten bleven 30 jaar in het kasteel, en in 1962 werd het opnieuw verkocht aan een privépersoon. Vanaf toen is het Kasteel van Schoor een private onderwijsinstelling en talencentrum geworden, tot op de dag vandaag.

Het kasteel ligt nu aan de straat en er ligt een rechthoekig ereplein voor met dienstvleugels aan de twee zijden en een, ingangshek. De gebouwen, alhoewel in verschillende periodes tot stand gekomen, bleven trouw aan de classicistische stijl van 1780.

 

Talencentrum op een exclusieve locatie
Al 40 jaar zijn ze nu op het Schoor actief in het onderwijzen van moderne talen, Nederlands, Frans, Engels en Duits. En zelfs na al die jaren blijft het initiatief beantwoorden aan de reële behoeften. De taalcursussen zijn bestemd voor volwassenen, studenten in het hoger, het secundair en het lager onderwijs. Er worden zowel privé- als groepscursussen gegeven

En als ons geheugen ons niet in de steek laat, was één van de studenten ooit Sandra Kim die in 1986 met ‘J’aime la vie’ als 13-jarige het Eurovisiesongfestival won … en geen gebenedijd woord Nederlands kon maar toch vaak moest optreden in Vlaanderen.

Sandra Kim leerde dus Nederlands en Leopold II nam er deel aan extravagante feestjes … in het Schoor in Velm.