De Belgische Staat is door de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel bevolen om ‘alle coronamaatregelen’ binnen 30 dagen op te heffen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging.

De Liga voor de Rechten van de Mens en de Franstalige Mensenrechtenliga hadden de rechtszaak aangespannen. Het systeem van de ministeriële besluiten, waarbij de federale regering zonder inspraak van het parlement volop coronamaatregelen invoert wordt onder de loupe genomen.

De rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel is heden van oordeel dat alle coronamaatregelen illegaal zijn, omdat de wettelijke basis van de ministeriële besluiten uit drijfzand bestaat… zeg maar zeepbellen of bubbels om het in coronatermen te zeggen …

De verdediging had aangevoerd dat deze besluiten “gebaseerd zijn op ontoereikende rechtsgronden en systematisch worden onttrokken aan de Raad van State onder het mom van hoogdringendheid”. Volgens de advocaten is die hoogdringendheid, na een gezondheidscrisis die nu al een jaar duurt, slechts een excuus om een parlementair debat over de maatregelen te ontlopen.

Overheid kan in beroep gaan

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken is te horen dat het vonnis bestudeerd wordt. Er kan tegen de beslissing nog beroep aangetekend worden.