De experten van de taskforce vaccinatie van ons land hebben duidelijkheid gegeven over de tweede boosterprik. De vaccinatiecentra blijven op dezelfde locaties als voorheen.

Het zorgpersoneel kan eigenlijk nu al haar tweede boosterprik gaan halen, zij het op vrijwillige basis. De anderen zullen in september worden uitgenodigd. Nog in september zijn de 65-plussers aan de beurt. Zij lopen het meeste risico bij een coronabesmetting. Samen met de personen met een verzwakt immuunsysteem zullen zij begin september een uitnodiging ontvangen om een nieuwe boosterprik te gaan halen. Ook 80-plussers die al een tweede boosterprik hebben gehad, zullen gevraagd worden om een derde te halen. Tussen twee prikken moet er wel minimum drie maanden zitten.

Vanaf midden september is het dan eerst de beurt aan alle 50- tot 64-jarigen. Ook bij hen is er een verhoogd risico op een ernstige corona-infectie. Zij zullen dus een individuele uitnodiging in de bus krijgen. De groep  tussen 18 en 50 jaar zullen een brief ontvangen die meer vrijblijvend is, in de zin van “je mag als je wil”. Voor de doorsnee jongere volwassene biedt de eerste boosterprik nog steeds voldoende bescherming.

Het zijn de door u en mij gekende vaccinatiecentra waar de prikjes gezet zullen worden.