In totaal telt België nu 64.258 bevestigde covid-19-besmettingen. Tussen 12 en 18 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 184 per dag. De cijfers zijn gestegen met 89 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

‘We verwachten dat de cijfers nog zullen stijgen, want in absolute aantallen kwamen er elke dag bijna 200 infecties bij’, zei Boudewijn Catry van Sciensano.

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat omhoog: de voorbije week waren er gemiddeld 12 nieuwe opnames tegenover 9,7 de week voordien. ‘Dat hadden we verwacht, want deze indicator volgt pas twee à drie weken na een verhoging van het aantal nieuwe infecties’, zei Catry.

Op dit moment liggen 178 mensen in het ziekenhuis omwille van covid-19, waarvan 35 op intensieve zorg. De meeste infecties vinden nu plaats bij mensen tussen de 20 en 59 jaar. ‘Dat betekent dat de ouderen niet hoog in de storm zitten, laten we er alles aan doen om dat zo te houden. Als u op bezoek gaat in een woonzorgcentrum, volg dan nauwgezet de richtlijnen ter plaatse.’

‘Het tij nu keren’
‘De situatie is niet hopeloos, maar het moet nu snel gaan om het tij te keren’, zei Catry. ‘We vragen u daarom om uw handen regelmatiger te wassen dan gisteren en er extra op te letten dat u anderhalve meter afstand houdt van uw medemens, en draag een mondmasker’, herhaalde Catry. ‘En vooral, als u symptomen hebt, ga niet op bezoek bij uw grootouders, blijf thuis en bel uw huisarts. Het is van groot belang dat we de sneeuwbal nu stoppen, voor die een nieuwe lawine veroorzaakt.’

‘Het is duidelijk dat het virus geen vakantie neemt, integendeel, de zomerperiode biedt de ideale omstandigheden voor verdere verspreiding’, voegde Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, toe.

Buitenshuis afspreken
‘De meeste infecties gebeuren via sociale contacten, let er dus op wanneer u met mensen samenkomt dat u anderhalve meter afstand houdt en behoud een goede handhygiëne’, zei Catry. Hij benadrukte dat iedereen waakzaam moet blijven. ‘Zelfs als u zich enkel in kleine kring beweegt met mensen die u goed kent. Probeer zo veel mogelijk buiten af te spreken.’

‘Als je in contact bent geweest met iemand die positief getest heeft, blijf dan thuis. De gevolgen voor uw omgeving en werkgever zullen groter zijn als je met symptomen gaat werken dan wanneer je thuisblijft’, zei Catry.

Yves Van Laethem, de Franstalige woordvoerder van Sciensano, heeft zichzelf in quarantaine geplaatst nadat hij in contact kwam met iemand die positief testte op covid-19. ‘Hij zit in quarantaine om te voorkomen dat hij andere mensen zou besmetten. Dat is niet aangenaam, maar het is beter dan het risico te lopen dat je mensen in je omgeving aansteekt.’

Maatregelen
Volgens Stevens zal de Nationale Veiligheidsraad donderdag bekijken of er bijkomende maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus af te remmen. ‘Maar de maatregelen zullen enkel effectief zijn als iedereen deze op een solidaire manier opvolgt en naleeft, anders is geen enkele maatregel effectief’, zei Stevens.

‘Onaangepast gedrag, zoals we de afgelopen weken meermaals hebben kunnen vaststellen, is de ideale voedingsbodem voor een tweede golf’, zei Stevens. ‘De pandemie kan enkel worden afgeremd als we op een collectieve manier dergelijke omstandigheden vermijden, wees dus solidair en neem uw verantwoordelijkheid op. Want als we ons gedrag niet aanpassen, dreigen we terug te belanden in een situatie van collectieve en ingrijpende maatregelen, die we gekend hebben in maart en april’, zei Stevens.