Momenteel werden immers reeds 9 bewoners van één afdeling positief bevonden, waarvan we vandaag 6 bewoners bevestigd hebben gekregen. Bij 5 van deze bewoners gaat het om mildere symptomen. Jammer genoeg overleed reeds 1 persoon ten gevolge van het Corona-virus.

Met alle bewoners wordt bij opname in het woonzorgcentrum een persoonlijke vroegtijdige zorgplanning opgemaakt. Bij een bewoner met symptomen of bevestigde besmetting wordt hiermee rekening gehouden en overlegd of een ziekenhuisopname gewenst is.
Dit in samenspraak met de bewoner, de familie en huisarts. Wij vinden het belangrijk om onze bewoners het nodige comfort te bieden met pijncontrole en zuurstof, dit steeds in overleg met alle partners.

Alle bewoners en familieleden worden steeds onmiddellijk persoonlijk geïnformeerd na afname van de test, ongeacht de uitkomst van de test.

De gehele afdeling werd in quarantaine geplaats sedert 1 april. Alle medewerkers dragen een beschermend mondmasker FFP2, gebruiken isolatieschorten en gelaatsbescherming. Strikte handhygiëne wordt overal toegepast. Dit wil zeggen voortdurend wassen met water en zeep en het voortdurend gebruik van alcoholgel. Ook dragen alle medewerkers in niet besmette-zones chirurgische mondmaskers type 2.

Uiteraard gaat ons medeleven uit naar alle betrokken bewoners, hun familie en de familieleden van de overleden bewoner.

Tevens zijn we bekommerd om het welzijn van onze medewerkers die in bijzonder moeilijke omstandigheden, volharden in hun job. We bieden via onze externe geneeskundige dienst IDEWE verschillende gesprekssessies aan voor hen. Alsook zijn individuele consultaties bij een psychologe mogelijk.

We begrijpen dat deze informatie schokkend kan zijn.

Toch blijft Integro er voor kiezen om transparant te communiceren naar de buitenwereld over de impact van COVID-19-epidemie in haar campussen.

(Sarah Swinnen – campusdirecteur)