De Sint-Harlindis en Relindiskerk van Ordingen en de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Aalst-Dorp staan te koop. De herbestemming van de kerkjes past binnen een groter kerkenplan dat in 2017 werd opgesteld. Via het online biedingsplatform Biddit werden de kerkjes door Deltanotarissen in de etalage gezet. Het bisdom Hasselt zal na de specifieke procedure de definitieve koper(s) aanwijzen.

Vanaf 1 augustus kunnen kandidaat-kopers hun project(en) indienen onder een gesloten omslag voor elke kerk afzonderlijk. “Ze worden apart verkocht maar niet zomaar aan eender wie. Belangrijk is zeker de motivatie van de kandidaat-koper”, zegt men bij Deltanotarissen. “Er zijn geen vaste krijtlijnen maar we verwachten een project met inhoud. Aan welke maatschappelijke noden en ontwikkelingen komt het project wezenlijk tegemoet en creëert het project een economische, sociale, culturele of ecologische meerwaarde? Streeft het project diversiteit en inclusie na en hoe zit het met de financiële en organisatorische haalbaarheid ervan?” Op basis van die en andere criteria worden er punten toegekend door een jury met de bisschop. Wie slaagt mag meedoen in de tweede fase. “Daarin zal gevraagd worden om een bod uit te brengen. Wie uit die twee rondes de hoogste score haalt is de meest geschikte kandidaat.”

Kerkenplan

In de beide kerkjes worden er al enige tijd geen misvieringen meer gehouden en in het kerkenplan is opgenomen dat er een neven- of herbestemming mogelijk is. “Een nieuwe invulling is pas mogelijk na overleg met het bisdom. De kerkgebouwen worden door het bisdom pas onttrokken aan de eredienst als de deal rond is.” Op het Truiense grondgebied is er, net als in de rest van Vlaanderen, een ontkerkelijking aan de gang met een leegloop van kerken en kloosters. De klooster- en kerkenstad die Sint-Truiden is, telt met de kerkdorpjes erbij, maar liefst 22 parochiekerken. Een derde ervan is bovendien beschermd als monument.

Al in 1997 voerde het Projectbureau van de Vlaamse Bouwmeester als testcase een herbestemmingsonderzoek uit van het kerkje in de Halmaalwijk. In 2017 werd het kerkenbeleidsplan heropgemaakt waarbij een aantal kerkjes niet langer als prioritair worden beschouwd. Ook de kerk van Velm zal op termijn te koop worden gezet. Daar werd beslist om per 1 juli geen erediensten meer te houden. Dat heeft onder andere te maken met de veiligheidsrisico’s.

In beeld: de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Aalst-Dorp

 

In beeld: de Sint-Harlindis en Relindiskerk van Ordingen