Sint-Truiden betoelaagt twaalf projecten rond internationale solidariteit met een subsidie. De cheques werden uitgereikt op een speciaal Filipijns kerstfeest waarop inwoners met verschillende culturele achtergronden samenkwamen rond de gedeelde waarden van Kerstmis.

Ook in de Filipijnen wordt Kerst uitbundig gevierd. In Sint-Truiden mochten inwoners dat zelf ontdekken op een gezellig Filipijns kerstfeest op zaterdag 7 december in parochiecentrum De Kajaan. Ze genoten er van allerlei exotische hapjes en konden er swingen op authentieke dansen.

“Het Filipijns kerstfeest is een initiatief van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking dat we als stad heel graag ondersteunen. Truienaren die hier geboren zijn kunnen er kennismaken met inwoners wiens oorsprong elders ligt. Op deze manier leren we elkaars waarden respecteren en leggen we samen de basis voor duurzame integratie”, zegt schepen van Integratie Hilde Vautmans.

37.500 euro ontwikkelingssubsidies
Op het feest reikte het stadsbestuur van Sint-Truiden ook de jaarlijkse cheques voor ontwikkelingsprojecten uit. Die worden toegekend aan verschillende organisaties na deskundig en uitgebreid advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. 

“We geven 36.750 euro subsidies aan twaalf initiatieven van zowel lokale als bovenlokale organisaties. Dit jaar kozen we vooral projecten rond duurzame landbouw, eerlijke handel, kinderrechten en emancipatie van vrouwen in verschillende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarnaast trokken we 750 euro uit voor drie inleefreizen naar het Zuiden. Zulke interculturele uitwisselingen hebben vanuit mondiaal oogpunt namelijk een grote meerwaarde en kunnen daarom rekenen op onze steun”, vertelt schepen van Internationale samenwerking Jos Pierard.  

“Sint-Truiden is een stad met oog voor wat er in de wereld gebeurt en haar verantwoordelijkheden in die zin ook opneemt. De verschillende initiatieven rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het op handen zijnde klimaatplan zijn daar concrete realisaties van. Zo maken we concreet werk van een zichtbaar mondiaal beleid”, aldus burgemeester Veerle Heeren. Schrijfmarathon Amnesty International
Op het Filipijns kerstfeest stond ook een schrijftafel van de schrijfmarathon van Amnesty International. Tijdens deze actie vertrekken er wereldwijd brieven om een einde te maken aan mensenrechtenschendingen. Ook Sint-Truiden doet mee. De schrijftafel staat van 8 tot 15 december in de Keizerszaal tijdens de cadeaudagen van de Oxfam-wereldwinkel. Nadien zal de schrijftafel nog tot eind december te vinden zijn in de bibliotheek. Meer info hierover op www.schrijfmarathon.be