Alken/Wellen –

Vanaf maandag 24 oktober zal het Agentschap Wegen en Verkeer de N754, dat is de gewestweg die Alken met Wellen verbindt, vernieuwen tussen de gemeentegrens met Alken en het centrum van Wellen, tot aan de Russeltstraat, de Veerstraat en een stukje van de Dorpsstraat tussen de Overbroekstraat tot de Vloeiherkstraat. In beide rijrichtingen worden de toplaag van de weg vernieuwd en fietssuggestiestroken aangebracht. De maximaal toegelaten snelheid wordt overal 50 km/u. De werkzone loopt vanaf de kruising met de Russeltveldweg in de Russeltstraat tot aan het kruispunt van de N754-Dorpsstraat met de Vloeiherkstraat. Er geldt tijdens deze werken in de Veerstraat en Russeltstraat eenrichtingsverkeer richting Alken. Voor fietsers geldt er in beide richtingen een kortere omleiding.

Tongeren – Vanaf maandag 24 oktober gaan de werken op de Bilzerweg in Tongeren ter hoogte van de nieuwe fietstunnel Fruitspoor een nieuwe fase in. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Fluvius vernieuwen de riolering, fietspaden en wegenis over zo’n 200 meter. Tot het einde van de werken in het voorjaar van 2023 rijdt het verkeer beurtelings langs de werfzone met tijdelijke verkeerslichten.

Borgloon – Het Gillebroek vanaf woensdag 26 oktober tot en met vrijdag 28 oktober worden afgesloten voor alle verkeer. Een aannemer zal hier in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in het bovenste gedeelte van het Gillebroek herstelwerken uitvoeren aan verzakte klinkers. Een korte omleiding voor het verkeer wordt voorzien.

Foto © Rudi De Cock