De Limburgse fruittelers beleven een zwaar seizoen door de ongunstige weersomstandigheden van het voorjaar. Het koude, wisselvallige en natte weer heeft geleid tot aanzienlijke schade aan de gewassen, met name aan de peren. Op sommige plantages is maar liefst de helft van de oogst aangetast. Bij de kersen blijft de schade beperkt en is een goede oogst mogelijk.

Fruitteler Jos Claes bevestigt het slechte nieuws. “We hebben vorst, hagel en veel regen gehad in het voorjaar. Die omstandigheden zorgen ervoor dat bij een aantal teelten de productie ondermaats zal zijn. De peren lijden er het meest onder, maar ook de appelen en kersen blijven niet gespaard.” Volgens Claes zijn de peren vooral getroffen door de pseudomonas-bacterie. “Deze bacterie ontwikkelt zich op de jonge vruchten als het koud en vochtig weer is tijdens de groei. Dit jaar heeft de bacterie extra hard toegeslagen door de extreme natte en koude dagen met weinig of geen zon. Normaal kunnen we dit probleem minimaliseren of zelfs vernietigen met enkele koperbespuitingen, maar dit jaar heeft dat door de extreme weersomstandigheden niet geholpen. Het is zeldzaam en zelfs ongezien dat de bacterie op alle percelen voorkomt, maar dit jaar is dat helaas wel het geval.”

Kersen

Gelukkig lijkt de kersenoogst voor sommige fruittelers wel mee te zullen vallen. Ondanks de overvloedige regen belooft het een goed kersenjaar te worden. Particulieren die geen maatregelen hebben genomen tegen de Suzukivlieg, zullen echter minder geluk hebben. De fruitvlieg, die dol is op het vochtige weer, heeft zich al in de kersen genesteld.

Al met al zorgt het koude en natte voorjaar voor een uitdagend seizoen voor de Limburgse fruittelers, met een zware tol voor de perenoogst en een wisselend resultaat voor de kersen. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de uiteindelijke opbrengst van dit jaar.

Beeld © GF