Het lokaal bestuur Sint-Truiden organiseerde zaterdag 3 december een buurtoverleg rond parkeren in Sint-Truiden. Het overleg kwam er nadat de NMBS besliste om de stationsparking betalend te maken waardoor de parkeerdruk op de omliggende straten stijgt. De invoering van een blauwe zone zou ontradend kunnen werken. Zowel de bewoners omgeving Fruitwijk en de bewoners omgeving Nieuw Sint-Truiden verkiezen de invoering van een betalende zone voorlopig uit te stellen.

“We willen de Truienaren meer betrekken met het beleid want een stad maken we samen”, stak waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld) van wal deze ochtend in de Gazo. Tijdens het buurtoverleg van zaterdagmorgen gaf het stadsbestuur bij monde van Hilde Vautmans inspraak over het al dan niet invoeren van een blauwe zone. Vautmans: “In de straten van de blauwe zone mag je met de parkeerschijf twee uur gratis parkeren. Bewoners parkeren onbeperkt met een bewonerskaart. Op dit moment zijn er geen beperkingen in tijd voor parkeren in de omgeving Fruitwijk. Zo’n zestig bewoners beslisten in overleg met het stadsbestuur om dat het komende half jaar ook zo te houden. Begin juni nodigen we de buurtbewoners uit en wordt de parkeerdruk opnieuw geëvalueerd”, aldus de waarnemend burgemeester. Door de wijk niet betalend te maken haalt Vooruit zijn voorstel van vorige maandag op de gemeenteraad alsnog binnen. Johnny Vangrieken (Vooruit) had gepleit om dat niet te doen. Het toont aan hoe broos de gemeenteraadswerking is. De meerderheid stemt voor een voorstel dat een week later alweer wordt aangepast.

Kiss & Ride

De verkeers- en parkeerdruk  in Nieuw Sint-Truiden is het gespreksonderwerp van de tweede bijeenkomst rond parkeren in Sint-Truiden. Een negentigtal buurtbewoners waren hierop aanwezig. Hier was er vooral bezorgdheid rond de projectontwikkelingen in de Fabrieksstraat. Het stadsbestuur belooft een apart overleg te organiseren rond deze thematiek.

“Een interessant voorstel kwam er onder meer van één van de buurtcomités. Hier werd aangegeven dat mensen die hun kinderen afhalen aan het station de buurt op dat moment belasten. Want ook zij rijden de betalende parking niet meer op sinds deze betalend is. Een kiss and ride zone waarbij men binnen het kwartier gratis kan uitrijden kan soelaas bieden. We leggen dit voor aan de NMBS en hopen dat zij ons hierin vinden”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans. “Ondertussen starten we ook een proefperiode waarbij de René Lambrechtsstraat eenrichtingsverkeer wordt. Dit zullen we na drie maanden evalueren.”

De invoering van de blauwe zone is ook tijdens dit overleg uitgesteld. Het stadsbestuur wil een analyse doen waarin de zone wordt herbekeken.  Ook worden verschillende circulatieplannen en hun impact op de buurt en het verkeer bestudeerd. Deze informatie zal eind deze maand nog tijdens een nieuw overleg besproken worden.

In beeld: Tijdelijk en waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld) ging vanochtend twee keer het gesprek aan met buurtbewoners van eerst de Fruitwijk en nadien Nieuw Sint-Truiden.