Op de aangekondigde extra politieraad van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom kwam het verslag van comité P. nu toch boven water. De raadsleden konden het volledig inkijken. In het rapport staan 13 aanbevelingen om de integriteit van het korps te herstellen. “Een jaar geleden kaartte ik deze problemen al aan, hopelijk komt er nu snel actie”, stelt politieraadslid Ludwig Vandenhove.

Vorige week weigerde Veerle Heeren nog het auditrapport van het Comité P aan de politieraadsleden te bezorgen. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van aangeklaagde mistoestanden binnen het korps. Burgemeester Heerens partijgenoot Carl Nijssens bevroeg het Comité P. daarover en kreeg te horen dat het de bedoeling was om het rapport wél te bezorgen aan de raad. Dat feit, en de lening aan Jef Cleeren, zouden Heeren vrijdag de das omdoen. Ondertussen heeft elk raadslid het politierapport gekregen. Dat telt maar liefst 80 bladzijden. Maar wat staat er nu precies in? “In het verslag worden de pijnpunten aangehaald die de goede werking van het korps bemoeilijken”, reageert politieraadslid Carl Nijssens (cd&v). “We kregen eindelijk een inzage in dat auditverslag. Het rapport bevat vervolgens 13 aanbevelingen. Er is ons op de raad verteld dat er in de komende maanden een actieplan komt om de problemen rond bijvoorbeeld leiderschap en de zwijgcultuur binnen de politie aan te pakken. Zowel de korpschef als het politiecollege zal daar op vraag van de politieraad werk van maken, en dit binnen een aantal weken of maanden.”

Gezagsprobleem

Ook Ludwig Vandenhove (Vooruit), die een jaar geleden nog door een haag van protesterende politielui moest omwille van zijn kritiek op de werking van het korps, woonde de extra politieraad bij. Hij ziet nog maar weinig concreets: “Ik heb vorig jaar de problemen die Carl opsomt al aangekaart tijdens de politieraad, én in een individueel gesprek met de korpschef. Toch vond het korps het toen nodig ‘te protesteren’ met duidelijke steun van de korpschef. Voor mij is er duidelijk een gezagsprobleem. Er moet veel sneller opgetreden worden tegen de betrokken politieagenten. Nu worden immers de goed presterende personeelsleden, de meerderheid van het korps, mee in het bad getrokken. In dit rapport lees ik mooie aanbevelingen op papier, maar die moeten nu snel concreet gerealiseerd worden.”

Door de politieke crisis in Sint-Truiden is het niet duidelijk hoe snel en hoe concreet het actieplan zal vorderen.