De Vlaamse socialisten zijn geen partij meer, maar een “beweging”. Dat is toch wat Conner Rousseau, de jonge partijvoorzitter wil. Niet iedereen is gelukkig met deze naam, niet de lokale partijen die de naam VOORUIT al gebruikten in de gemeentepolitiek, niet het cultuurcentrum VOORUIT in Gent, toch geboren uit de socialistische familie.

Het socialisme, en vooral dat van Gent, heeft steeds iets gehad met VOORUIT. Coöperatieve Maatschappij Vooruit was een Gentse arbeiders-coöperatieve gelieerd aan de socialisten

vooruitVooruit in Gent
Vooruit was ook een Belgische socialistische krant, van de gelijknamige coöperatieve maatschappij in Gent. De “Het Feestlokaal van Vooruit” was een zalencomplex in Gent van de gelijknamige coöperatieve maatschappij waar nu het Kunstencentrum Vooruit gevestigd is. De Brouwerij Vooruit was een Belgische brouwerij van de gelijknamige coöperatieve maatschappij te Gent en de Suikerfabriek Vooruit was een Belgische suikerfabriek van de gelijknamige coöperatieve maatschappij te Gent. VOORUIT is dus geen nieuw gegeven in het socialisme, maar eerder een terugkeer naar de roots. De krant VOORUIT verdween trouwens in 1978 toen ze fusioneerde met een andere socialistische krant de VOLKSGAZET en samen DE MORGEN vormden. En de coöperatieve gedachte verdween ook, zowel in de politiek als in de sociale strijd en de landbouw.

bwp

 

 

Van VSAP naar SP
In de loop van de geschiedenis van het socialisme heeft deze arbeiderspartij heel wat namen gekend. In 1877 werd de Vlaamse Socialistische Arbeiders Partij opgericht, in 1878 gevolgd door de Parti Socialiste Brabançon. Beide partijen smolten samen in 1880 tot de Belgische Socialistische Arbeiders Partij. Die werd al in 1885 omgedoopt (foei wat een woord in een artikel over het socialisme) tot de Belgische Werklieden Partij. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de partij “heropgericht” nadat ze ontbonden was door Hendrik de Man die tijdens de oorlog de verkeerde kant koos, waarvoor hij trouwens bij verstek veroordeeld werd gezien hij naar bspZwitserland gevlucht was. In 1944 noemden de socialisten zich de PSB/BSP (Parti Socialiste Belge/Belgische Socialistische Partij) net zoals Belgische liberalen en katholieken verenigd waren in unitaire partijen. Aan dat Belgische huwelijk komt een einde in 1978 en PSB en BSP scheiden. En in 19820 verandert de BSP haar naam al in SP, Socialistische Partij, onder leiding van Karel Van Miert.

spVan sp.a terug naar Vooruit
Patrick Janssens startte een vernieuwing en generatiewissel. De partijnaam werd in 2001 herdoopt tot sp.a, “socialistische partij anders” met als ondertitel Sociaal Progressief Alternatief. Dat was wel degelijk de ondertitel, want velen dachten dat sp.a de afkorting was voor Sociaal Progressief Alternatief. In 2004 flirtte Steve Stevaert nog even met het spakartel sp.a/Spirit waaruit Bert Anciaux werd losgeweekt. En nu, op 21 maart 2021 zijn we toe aan een naam van de socialistische partij zonder socialisme, zelfs zonder partij: de beweging VOORUIT. Zien of met deze zet Conner Rousseau de oude socialistische krokodillen mee de nieuwe lente kan in krijgen? En nog even wachten tot de PS aan Waalse kant zichzelf hervormt … tot En Avant!

knipsel-63