De vzw Abdij, Stad en Regio neemt de belangen van de voormalige Trudo-abdij van Sint-Truiden ter harte.

In de leeszaal van deze abdij hingen vier portretten van abten, van de hand van A. Aerts, geschilderd rond 1850. Deze waren in bedenkelijke staat en dringend toe aan restauratie.
Cera droeg bij aan de restauratie door studenten van Pentagoon in Tongeren, onder toezicht van docent Luc van Asten. Na restauratie worden de schilderijen tentoongesteld.
Dat werk is nu gebeurd en de abten zijn terug in hun abdij en zullen binnenkort weer bewonderd kunnen worden in de leeszaal. Ze krijgen weer hun oude plek in de oude kaders, dank zij de vzw Abdij, Stad en Regio.