Het schoolgebouw Sint-Trudo Instituut staat al jaren leeg en wordt nu herbestemd tot woonproject met veel groen en open ruimte. Voor de restauratie van het interieur is een premie van 623.186,90 euro toegekend. 

Het Refugiehuis in de Schepen Dejonghstraat werd eind negentiende eeuw verbouwd tot schoolgebouw, het Sint-Trudo Instituut. Het staat al jaren leeg en krijgt nu groen licht voor de restauratie van het interieur. Er is een premie mee gemoeid van 623.186,90 euro. Op die manier zal het een mooi onderdeel worden van het woonproject met open ruimte en groen.

Veilig onderdak

De abdij van Herkenrode bezat drie refugiehuizen: één in Hasselt, een tweede in Sint-Truiden en een derde in Maastricht. De zusters konden er een veilig onderdak vinden in tijden van nood of oorlogsdreiging. De refugiehuizen werden ook gebruikt als verblijfplaats door de rentmeesters van de abdij die de tienden en pachten van de landerijen uit de omgeving inden. Het refugiehuis in Sint-Truiden is een patriciërshuis en het gebouw speelde een belangrijke rol in het beheer van de goederen van de abdij in de streek van Sint-Truiden. Een rentmeester van de abdij hield er zijn verblijf. In dit administratief centrum kwamen pachters en huurders hun pacht betalen zowel in natura als in geld; een gedeelte van dit refugie diende als stapelplaats voor graan. Het gebouw werd in 1997 geklasseerd.

(In beeld: Het Refugiehuis in 1977 – ©Frieda Schlusmans)