In 1981 nam wijlen dr Tony GILEN het initiatief om het Sint-Truidens dialect op te tekenen. Een groep enthousiaste Truienaren kwam samen om dit project te verwezenlijken.

De groep telde oorspronkelijk negen leden, reden om de groep ’t NEIGEMÈNNEKE te noemen maar ook met een knipoog naar een torentje uit de middeleeuwse omwalling van de stad, ’t Neghenmanneke. De Sint-Truidense Kring voor dialect en volkskunde was geboren.

Toen Lodewijk XIV in 1675 de Sint-Truidense omwallingen liet slopen, was er één toren die het overleefde: het Neghenmanneken, in het Truiens, het Neigemènneke. Deze poort lag dicht bij het Vissegat in de richting van het Capucienenklooster aan de vroegere Sint-Annakliniek, nu OCMW langs de Hoge Vezer. Het waren de Capucienen die, tijdens de verwoesting van de vesten, een smeekbede richtten tot Lodewijk XIV om deze toren te sparen omdat ze ook voor hun klooster vreesden. Deze toren wordt tot op het einde van de 18de eeuw vermeld als enig overblijvende toren van de wallen. 

Na een Annus Horribilis komt er een Annus Mirabilis
De laatste 12 maanden waren voor “’t Neigemènneke” erg moeilijk en dat zal voor vele verenigingen het geval geweest zijn in 2020. “Voor ons echter hing het voortbestaan aan een zijden draadje. Mensen met enthousiasme, goede wil en energie maken het mogelijk om doelen te realiseren en om vernieuwende ideeën kansen te geven. Daar ontbrak het ons aan want op 6 maanden tijd betreurden we het overlijden van twee van onze sterkhouders en verlieten er ons nog twee omwille van gezondheidsredenen. De plannen die aan het rijpen waren gingen de koelkast in”, aldus André Pictoel, de nieuwe voorzitter.

  Fina Vanbmarsenille heeft namelijk haar rol als voorzitter van ’t Neigemènneke jarenlang met veel verve uitgevoerd. Zij werd op 1 juli 2020 opgevolgd door André Pictoel. Op de eerste vergadering stelde hij een Actieplan voor met volgende accenten:
Imago van het Sintrùins: dzje kóent génne-n Trùineer zén as dzje gieë Sintrùins klapt.
Bewustmakingscampagne: “Sintrùins klappe is SJIK”
Sintrùins klappe en schrèève:

  • De goede realisaties van het verleden een nieuw leven inblazen zoals de Diksjónèèr en het Bukske.
  • Op zoek gaan naar hedendaagse vormen om onze boodschap aan de man te brengen
  • Zoeken naar de beste vormen als cursussen, taalbad, zomerschool, onlinepakket, … om aan een behoefte naar meer “weten en kennen” te voldoen
  • Betrokkenheid van de Truienaren stimuleren door interacties via de sociale media, de toneelverenigingen, muzikanten, …

De negen medewerkers van vandaag
Kris NICOLAÏ, André PICTOEL, Luc RENSON, Frederik SWENNEN, Francis VANGRIEKEN, Peter VANHOOF, Fina VANMARSENILLE, Kim VANMECHELEN, Katrien FREDERIX (op losse basis)