Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert meer dan 9,5 miljoen euro in 18 scholenbouwprojecten in Limburg. De grootste hap van dat bedrag gaat naar Hasp-O Centrum in de Plankstraat in Sint-Truiden. Het vroegere college wordt grondig aangepakt zodat de leerlingen van de eerste graad binnen een à twee jaar de oversteek kunnen maken.

Met de  investeringen zet Ben Weyts zijn inspanningen in gloednieuwe en gerenoveerde Limburgse schoolgebouwen onverminderd verder. “Kwaliteitsvol onderwijs is onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Het gebouw op de abdijsite, het vroegere college, krijgt 4,7 miljoen euro voor een grote renovatie. Daarbij gaat het om de vernieuwing van de daken, het buitenschrijnwerk en de technische installaties. De leerlingen van de school op de abdijsite verhuizen immers naar de nieuwbouw in de Fabriekstraat wat maakt dat het gebouw op de abdijsite een of twee jaar leeg zal staan. Dat geeft ruimte voor een grondige aanpak. Daarna zullen de leerlingen van de eerste graad, die nu in de Plankstraat aan de overzijde van de straat les volgen, de  oversteek maken en het abdijgebouw in gebruik kunnen nemen.

In beeld bovenaan: de te renoveren gebouwen en de speelplaats van Hasp-O op de abdijsite

In beeld hieronder: de leerlingen van de eerste graad zitten nu nog aan de overzijde

Half miljard extra

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen drie miljard euro uit om schoolinfrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. Dat is een half miljard euro extra in vergelijking met vorige regeerperiode. Ook de Provinciale Middenschool Hasselt in Hasselt ontvangt een bijkomende ondersteuning van €1,1 miljoen voor een nieuwbouw met klaslokalen en ateliers, een sportlokaal en een danszaal met kleedkamers, een refter en een polyvalente ruimte.

Weyts investeert nu meer dan €9,5 miljoen in 18 scholenbouwprojecten verspreid over Limburg.  Met deze scholenbouwprojecten zullen honderden leerlingen en scholieren de lessen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen.

Foto’s © Media Haspengouw