Sint-Truiden gaat een tweede nacht in met ‘geboenk’ van de raveparty. Burgemeester Kempeneers hoopt op bijkomende maatregelen en ondersteuning van Binnenlandse Zaken. “Het is wel zeer frappant dat de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, nota bene een partijgenoot van onze burgemeester, geen versterking stuurt”, zegt Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Dit toont aan hoe weinig de cd&v inzit met de lokale besturen.”

“De experten hebben op basis van de beschikbare mensen en middelen gezegd dat het niet mogelijk is om het uitgestrekte gebied met zo’n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van verdovende middelen, op een veilige manier te ontruimen”, stelt burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v). “Er zijn precedenten elders waarbij de politie optrad en hier sloeg de sfeer bij de aanwezigen zeer snel om met gevaar voor de ordediensten, omwonenden en met vandalisme tot gevolg.” Kempeneers kloeg in VTM Nieuws over het gebrek aan ondersteuning van hogerhand. “De omvang van dit illegaal event is zodanig groot dat ondersteuning van bovenaf noodzakelijk is. Ondertussen is ons bevestigd dat er extra mankracht zowel van de federale politie als defensie wordt ingezet. Onze prioriteit ligt bij het bewaken en beveiligen van de omgeving én het bijstaan van de buurtbewoners”, aldus Kempeneers.

Waar zit Verlinden?

“We hebben begrip voor het feit dat de burgemeester niet kan ingrijpen omwille van de beperkte manschappen”, reageert Truiens Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “We hebben nood aan federale versterking. Het is wel zeer frappant dat de minister van binnenlandse zaken, Annelies Verlinden, nota bene een partijgenoot van onze burgemeester geen versterking stuurt. Dit toont aan hoe weinig de CD&V inzit met de lokale besturen. Er moet worden uitgezocht wie achter deze party zit en de omwonenden moeten worden vergoed voor de geleden schade. Dit soort straffeloosheid mag niet worden getolereerd.”

Wegcontroles

Ondertussen zijn er sinds zaterdagnamiddag in heel de provincie Limburg en op alle invalswegen politieacties op alcohol en drugs. “Men wil mensen die van plan waren om naar Sint-Truiden te komen voor de illegale raveparty controleren. Er werden al verschillende processen-verbaal opgesteld onder andere voor druginbreuken. De solidariteit van de politiezones die hieraan meewerken is bijzonder groot. De klok rond zijn ploegen op en rond het terrein aanwezig. Organisatoren, medeorganisatoren en aanwezigen worden geïdentificeerd en vastgestelde inbreuken worden in kaart gebracht want dit is een illegale bijeenkomst”, besluit de burgemeester.