Zondagavond is de raveparty met zijn muzikale installaties op het militair domein van Brustem in alle rust ontmanteld. De uittocht was al begonnen in de namiddag; enkel een kleine 900 feestgangers bleven er nog slapen, maar zonder de luide muziek. De illegale rave is na twee dagen al afgelopen. Politiek Sint-Truiden zal nu wellicht mogelijkheden onderzoeken om een tweede editie in de toekomst te vermijden.

De onderhandelingen met de organisatoren hebben hun vruchten afgeworpen. Na twee dagen van feestvieren zagen de vreedzame freedomfuivers in dat het stilaan genoeg was geweest. Zondagavond werd omstreeks 22 uur de muziek stilgezet en werden de installaties afgebroken. Een duizendtal overblijvers overnachten nog ter plaatse maar zullen maandag 1 mei definitief vertrekken. Twee dagen na de start van de illegale rave is het feest voorbij.

“De inspanningen van politie en de ontradende gesprekken met de aanwezigen hebben duidelijk effect gehad”, zegt men bij Noodplanning & Crisisbeheer Limburg. “De politie blijft ter plaatse aandringen om snel en rustig het terrein te verlaten. Ze blijven ook patrouilleren in de buurt en controleren langs de invalswegen. De gouverneur en de veiligheidscel blijven de situatie op de voet volgen.” Het dorpje Kerkom kan na twee helse nachten weer opgelucht ademhalen en genieten van een welgekomen nachtrust.