Pleegzorg Limburg is actief op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Momenteel staan er 85 kinderen en jongeren op de wachtlijst in Limburg. Schepen Nina Kvikvinia (N-VA) gaat namens het stadsbestuur het engagement aan om via verschillende initiatieven pleeggezinnen te ondersteunen en pleegzorg sterker op de kaart te zetten.

“We werken samen met Pleegzorg Limburg (PL) om ervoor te zorgen dat kinderen die niet thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving”, stelt schepen Kvikvinia van Jeugdbeleid en Kinderopvang. “Sint-Truiden telt momenteel 46 pleeggezinnen, wat relatief hoog is in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Dat neemt niet weg dat er in onze provincie nog altijd 85 kinderen op de wachtlijst staan. Voor alle kinderen zou er snel een goede oplossing moeten komen. Elk kind verdient een warm plekje in een gezin. Ik wil via een degelijk ondersteuningsbeleid nóg meer mensen kunnen overtuigen om de stap te zetten.”

Pleegzorggemeente

Voor Jana Bens van Pleegzorg Limburg is dat goed nieuws. “We kijken uit naar een positieve samenwerking”, reageert Bens. “Pleegzorg Limburg begeleidt en ondersteunt meer dan 1100 pleegkinderen, jongeren en ook 95 pleeggasten, die een warme thuis vinden in meer dan 964 pleeggezinnen. Daarnaast staan we in voor de werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden we hen voor op hun pleegzorgengagement. Met het label van pleegzorggemeente geeft Sint-Truiden aan dat ze pleegzorg genegen zijn en dat ze ons actief willen ondersteunen,” bevestigt Bens. De intentieverklaring van de schepen zal concreter worden gemaakt. “We gaan verschillende acties houden en via campagnes de bekendheid van PL proberen te vergroten. We faciliteren locaties, informeren mensen over pleegzorg en werken mee aan infomomenten”, besluit schepen Kvikvinia.

info@pleegzorglimburg.be

Foto ©TruiensNieuws