Onder de noemer ‘Sint-Truiden beweegt’ wordt in Sint-Truiden nagedacht over de mobiliteit in de stad en de opmaak van een bereikbaarheidsplan. De volgende fase van dit participatietraject, waarin bewoners en andere belanghebbenden zich kunnen uitspreken over allerlei mobiliteitskwesties, gaat nu van start.

Het traject verloopt in verschillende fases. Zo was er in maart 2021 een uitgebreide enquête en in een volgende stap werden de bekommernissen verder concreet: meer ruimte voor fietsers en voetgangers, veilige schoolomgevingen, een aantrekkelijkere openbare ruimte, maar ook het stadscentrum bereikbaar houden met de auto, zowel voor inwoners als bezoekers.

Het stadsbestuur roept de inwoners op om actief mee te denken met de stad en nodigen hen uit om hun opmerkingen en voorkeuren door te geven. Dat kan via het online participatieplatform via de stadswebsite, maar ze kunnen ook hun mening geven tijdens inloopmomenten op dinsdag 17 mei in het stadskantoor en op 18 mei in het stadhuis.

Voor meer informatie kan je terecht op www.sint-truiden.be/denk-mee of bij het ContactCenter op 011 70 14 14.