Naar aanleiding van de PFAS-problematiek in Vlaanderen, onderzoekt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij alle (voormalige) brandweerterreinen en sites waar in het verleden grote bluswerken hebben plaatsgevonden. Vroegere blusproducten voor grote branden bevatten mogelijk PFAS dat in sommige gevallen kunnen leiden tot verontreiniging.

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft de gevraagde inventarisatie ter onderzoek opgemaakt. Het Lokaal Bestuur inventariseerde hiernaast alle relevante historische en actuele milieuvergunningen, die tevens nog onderzocht worden door de hogere overheid. Dankzij de nieuwe interactieve kaart kan je de precieze locaties zien en de geldende maatregelen raadplegen. Het gaat om voorzorgsmaatregelen die het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), formuleert. Zo wordt buurtbewoners bijvoorbeeld aangeraden om voorlopig geen grondwater te gebruiken. Zij ontvangen een bewonersbrief met meer informatie, niet zozeer om te alarmeren, maar om de betrokken buurtbewoners goed te informeren.

Helaas is de interactieve kaart niet meer dan een momentopname. Het lokaal bestuur vraagt aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij om de data te actualiseren.

“Met correcte informatie willen we onze inwoners geruststellen. Op dit moment is er nog geen enkele PFAS-verontreiniging op deze locaties vastgesteld. We staan in nauw contact met OVAM en we blijven het onderzoek van nabij opvolgen. Van zodra er nieuwe informatie bekend is, zullen we die transparant communiceren, vertelt schepen van Leefmilieu Nina Kvikvinia.”

Truienaren kunnen met al hun vragen bij het ContactCenter terecht. Meer info vind je via www.sint-truiden.be/pfas