Na analyse van snelheidsmetingen en een bevraging bij ruim 1.200 passanten, wordt de maximumsnelheid op de invalswegen naar het centrum opnieuw 50 km/u. Binnen de vesten en aan de scholen wordt de zone 30 wel ingevoerd. Bijkomend worden er afgebakende fietsstroken aangelegd op de Naamsevest en Nieuwpoort, net als veilige oversteekplaatsen op verschillende plaatsen rond de vesten. Dat moet automobilisten aanzetten hun vaart te minderen.

Op de toegangswegen naar het centrum, zoals de Luikersteenweg en Tiensesteenweg, geldt binnenkort opnieuw een snelheidsbeperking van 50 km/u. Deze straten zijn uit de zone 30 geschrapt. Volgende maand wordt de signalisatie overal aangepast, zodat de nieuwe regeling vanaf 1 december 2019 van kracht kan gaan.

Strikter handhaven
Het college van burgemeester en schepenen nam deze beslissing na een grondige evaluatie, waarbij onder meer snelheidsmetingen en bevolkingsenquêtes werden uitgevoerd. Daaruit bleek dat de overgang naar 30 km/u op de invalswegen te bruusk is. Anderzijds is er ook draagvlak voor snelheidsbeperkingen. Bijna 60% van de bevraagde zwakke weggebruikers vindt dat auto’s hen te snel voorbijrijden. Dat wordt ook bevestigd door de metingen.

“Snelheden boven 50 km/u zijn levensgevaarlijk voor een binnenstad waar zich ook veel voetgangers en fietsers verplaatsen. We schaffen de snelheidslimiet van 30 km/u af op de invalswegen naar het centrum, maar we gaan de beperking van 30 en 50 km/u vanaf nu wel strikter handhaven. Binnen de stadsvesten en aan de schoolomgevingen komt de zone 30. Bovendien nemen we komend voorjaar in deze zone ook enkele maatregelen die de veiligheid van fietsers verhogen en automobilisten aanmanen trager te rijden”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

‘Missing links’ opvullen
Concreet gaat de stad de zogenaamde ‘missing links’ van de fietsring rond de vesten opvullen. Op de Naamsevest, aan de Tichelrij en ter hoogte van Nieuwpoort zijn er namelijk geen afzonderlijke stroken waarop fietsen zich veilig en afgezonderd van het autoverkeer kunnen verplaatsen. Daar komen in de eerste helft van 2020 dus afgebakende fietspaden. Gelijktijdig worden op verschillende plaatsen ook fietsoversteekplaatsen aangelegd. Ook het Europaplein zal heringericht worden zodat fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en automobilisten zich veiliger kunnen verplaatsen. “Dat creëert wat we in mobiliteitstermen een poorteffect noemen. Deze verkeersveiligheidsingrepen bakenen als het ware de zone 30 duidelijker af van de zone 50, waardoor chauffeurs op natuurlijke wijze worden aangemoedigd om hun snelheid te temperen. Om dit extra in de verf te zetten, voorzien we bijkomend nog extra begeleidende signalisatie”, besluit burgemeester Veerle Heeren.