Sint-Truiden/Nieuwerkerken – Maandag 1 juli 2024 start het Agentschap Wegen en Verkeer met belangrijke wegenwerken op de Diestersteenweg (N716). De fietsoversteekplaats op de grens tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden wordt veiliger ingericht en voorzien van nieuwe verlichting, waaronder vleermuisvriendelijke straatlampen (foto). De werken zullen ongeveer drie weken duren.

De fietsinfrastructuur bij de oversteekplaats wordt volledig vernieuwd en verbreed. Dit houdt ook aanpassingen aan de gracht en beek in, zoals de installatie van nieuwe leuningen en kopmuren om valgevaar te voorkomen. Het fietspad krijgt een nieuwe asfaltlaag met bijhorende markeringen, en oneffenheden worden weggewerkt voor een veiligere oversteek. Indien nodig wordt ook de fundering vervangen. Hoewel deze werken eerder aangekondigd waren, konden ze niet starten vanwege de hoge waterstand van de Kelsbeek.

Vleermuizen

De oversteekplaats bevindt zich nabij het natuurgebied Kelsbroek, waar vleermuizen leven die vooral in het donker actief zijn. Om hun bioritme niet te verstoren, worden er zogenaamde ‘batmanlampen’ geïnstalleerd, amberkleurige verlichting die vriendelijk is voor vleermuizen. De fietsoversteek zelf krijgt een duidelijk zichtbare verlichtingspaal. “Enkel wanneer fietsers naderen, bij schemering of in het donker, worden de sensoren van de nieuwe verlichtingsinstallaties automatisch geactiveerd en springen de lichten enkele minuten aan”, zegt men bij Openbare Werken.

Praktisch

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer op de Diestersteenweg in beide richtingen vertraagd en beurtelings doorgaan dankzij tijdelijke verkeerslichten. Fietsers worden omgeleid via Kelsbeek en Terbeek. De voorbereidende werken aan de wegverlichting verlopen voornamelijk in de bermen, waardoor er slechts beperkte hinder voor het fietspad zal zijn. Dit geldt ook voor de afwerking en aansluiting van de lampen.

Foto © Fluvius