Gisteren werd er vanuit de politiezone Kanton Borgloon een verkeersactie gehouden. Deze keer waren Alken en Kortessem aan de beurt. Ook de Vlaamse Belastingsdienst en de Douane waren aanwezig. De controles leveren een verrassend beeld op: bijna 10.000 euro aan verkeersbelastingen staat open.

Ongeveer 2000 voertuigen werden gecontroleerd. De politie testte daarbij één persoon positief aan drugs, één voertuig bleek niet verzekerd, een ander stond zelfs niet ingeschreven. De nieuwe GSM-wetgeving en de daaraan gekoppelde hoge boetes waren ook van kracht; drie mensen gingen in de fout. Eén persoon was niet in orde met de keuring en in één voertuig ontbrak het brandblusapparaat

Vlaamse Belastingsdienst

VlaBel deed mee aan de gecoördineerde actie. En de resultaten waren niet min. In Kortessem werden 1203 voertuigen gescand. De dienst deed in totaal 8 vaststellingen met betrekking tot openstaande vervallen verkeersbelastingen, goed voor een bedrag van ruim 4200 euro.

In Alken werden er 572 voertuigen gescand, waarbij er 3 openstaande vervallen verkeersbelastingen werden vastgesteld, goed voor ruim 3020 euro. Eén voertuig werd getakeld. De bestuurder kon een openstaande vervallen verkeersbelasting van 1123 euro niet onmiddellijk betalen.

Douane

Wat doet een douane in ‘s hemelsnaam midden in Haspengouw? De dienst heeft nog steeds de bevoegdheid om op het volledige Belgische grondgebied wagens te controleren op de rode diesel. Eén wagen werd betrapt en moest 500 euro boete betalen. Een tweede automobilist moest zijn portefeuille bovenhalen voor het dubbele bedrag, 1000 euro. Hij was immers al eens betrapt, en bij herhaling wordt de boete fors verhoogd.