De werken aan het kruispunt van de Eeuwfeestwal en Elisabethwal zijn afgerond. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde samen met het stadsbestuur aanpassingen uit voor meer comfort en veiligheid voor voetgangers en fietsers op en rond het kruispunt met de Sint-Truidersteenweg (N79) en de Sint-Truiderstraat.

De uitgevoerde werken aan het kruispunt verhogen de verkeersveiligheid en het gebruikscomfort op het kruispunt. De voetgangersoversteken over de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal zijn wat opgeschoven naar de buitenkant van het kruispunt. Er werd een verkeerseiland voor voetgangers aangelegd, zodat de oversteek in twee keer kan gebeuren en wordt de oversteekbeweging beperkt in lengte. De bestaande zebrapaden werden verplaatst. De opstelruimte voor overstekende voetgangers op de hoek van de Sint-Truidersteenweg met de Elisabethwal, aan de nachtwinkel werd vergroot. De oversteekafstand is nu kleiner. Op de voetgangersoversteken op de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal werden blindegeleidetegels gelegd en ratelklikkers geplaatst voor blinden en slechtzienden.

Bushalte

Ook aan de bushalte ‘Tongeren Sint-Truiderpoort’ werden blindegeleidetegels aangebracht. Voetgangers krijgen eerst groen licht; daarna pas het gemotoriseerd verkeer. En fietsers die vanaf de Elisabethwal rechts afslaan naar de Sint-Truiderstraat mogen door de aangepaste bebording nu door het rood rijden. Hetzelfde geldt voor fietsers vanaf de Eeuwfeestwal naar de Sint-Truidersteenweg.