Bibliothecaris Isabelle Cuypers uit Wellen heeft haar laatste boek uitgeleend. Ze gaat nu definitief met pensioen, na 31 jaar dienst. Cuypers stond bekend om haar gedrevenheid en aandacht voor vernieuwingen zoals het installeren van het E-booksysteem.

Van het beheersorgaan, het bestuur van de bibliotheek, kreeg Isabelle (op de foto in het midden) een kaart en een geschenkmand met een fles champagne en heel wat lekkers aangeboden. Voorzitter Nicky Plaisier en schepen Ilse Bosmans dankten Isabelle voor de prachtige werking van de bib die ze gedurende jaren heeft uitgebouwd. “Isabelle droeg haar steentje bij aan het dynamiseren van de bib tot een levendige plek met een voorlezersgroep, aan het inclusief maken van de bib en recent nog aan het E-boeksysteem”, klonk het trots.

Isabelle Cuypers reageerde met een woord van dank. Ze vertelde met trots over haar loopbaan binnen het bibliotheekwezen. Eerder waren de voorlezers haar ook al feestelijk komen uitwuiven. Cuypers stond bekend om haar voortdurende drang naar vernieuwing van de Wellense bib. Zo introduceerde ze het E-book systeem voor de E-readers. Isabelle Cuypers: “Ja, dat was mijn laatste grote realisatie. Ik ben dankbaar dat de raad, de gemeente en al onze medewerkers zich altijd achter vernieuwingen geschaard hebben. Met de lezers zal het contact nu stoppen omdat ik op pensioen ga. Ik ga het missen. Het is nu aan de jongeren om de bib verder uit te bouwen.”