Het klinisch labo van het ziekenhuis in Sint-Truiden werkt vanaf nu met nieuwe apparatuur om sneller en uitgebreider onderzoek te kunnen doen op toxicologische stoffen. Met die analyses kunnen patiënten een betere behandeling op maat krijgen, zowel in Sint-Trudo als in Asster nadien.

“In Asster worden dagelijks een 20-tal urinestalen afgenomen bij patiënten om na te gaan of en welke toxicologische stoffen zij hebben genomen”, steekt Bert Plessers van wal. De algemeen directeur van Asster is tevreden dat het ziekenhuis een pak meer informatie over een druggebruiker zal kunnen verschaffen. “Het is enorm belangrijk dat we een heel goed beeld hebben van welke stoffen zij tot zich nemen. Bij opname van een patiënt heeft die het vaak moeilijk om ons correct mee te geven welke producten hij tot zich heeft genomen. Druggebruikers weten het soms zelf niet goed of ze verbergen het. Als we een veilige afkickperiode willen inbouwen, dan is het cruciaal om veel informatie te hebben. Voor GHB (vloeibare XTC, nvdr.) duurt het nu een aantal dagen vooraleer we de resultaten kennen. Dankzij de samenwerking met Sint-Trudoziekenhuis, zullen we die resultaten nu al binnen de 48 uur kennen of in dringende gevallen zelfs sneller. Dat is een wereld van verschil.”

Continu evolueren

“We kunnen momenteel testen op ongeveer 100 drugsoorten, waaronder ook enkele geneesmiddelen zoals medicatie voor ADHD”, vult klinisch bioloog Annelies Louwagie aan. Louwagie is in het Sint-Trudo Ziekenhuis verantwoordelijk voor de werking rond toxicologie. “Sinds april zijn we aan het proefdraaien op de nieuwe apparatuur om deze bijkomende analyses aan te kunnen bieden. We gaan met de medische teams en psychiaters van Asster afstemmen op elkaar om zo te weten welke testresultaten zij precies nodig hebben in het behandeltraject van de patiënt. Niet alleen welke drugs, maar ook op welk moment de drugs genomen worden en in welke hoeveelheid, zijn factoren die aan bod komen. Het zal een continu leerproces zijn, want de drugs van vandaag worden vervangen door telkens nieuwe stoffen. We zullen dus continu mee moeten evolueren. Hiervoor staan we in contact met de ontwikkelaar van de testapparatuur.”

Foto © Media Haspengouw