Ondanks de geldende code oranje voor de provincie Limburg, ziet er het ernaar uit dat de stad gespaard blijft van het verwachte hevige noodweer tijdens de processie. In overleg met de organisatie en de veiligheidsdiensten is besloten om de processie zoals gepland te laten vertrekken om 15 uur vandaag.

De autoriteiten van Tongeren houden nauw contact met alle betrokken diensten en blijven alert op eventuele veranderingen in de weersomstandigheden. De weerberichten worden continu opgevolgd om de veiligheid van alle deelnemers en bezoekers te waarborgen. Mocht er zich een wijziging voordoen in de situatie, dan zal dit direct worden gecommuniceerd via de officiële Facebookpagina van de stad Tongeren.

De stad Tongeren is zich bewust van de mogelijke risico’s en benadrukt dat alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de deelnemers en bezoekers te waarborgen. “We moedigen iedereen aan om de instructies van de organisatie en de veiligheidsdiensten op te volgen en indien nodig tijdig te reageren. We roepen bewoners rond het parcours op om bij slecht weer toeschouwers op te vangen”, aldus burgemeester Patrick Dewael.

Voor meer informatie en updates over de processie en het avondspel, verwijzen we naar de officiële Facebookpagina van de stad Tongeren.