In een druk bijgewoonde vergadering op initiatief van het Truiense stadsbestuur bracht de advocaat van de stad, Koen Geelen, het slechte nieuws dat er achter Triamant veel vennootschappen en vzw’s schuilgaan, en dat elke bewoner goed moet kijken wat er in zijn of haar contract staat. De stad gaat klacht indienen wegens het gebrek aan zorg. Op termijn zou ook Patri Velm failliet kunnen gaan waardoor het lot van de bewoners in handen van de curator komt. De obligatiehouders zullen zelf stappen moeten zetten. “Het Zorgbedrijf van de stad blijft voor de mensen zorgen zolang dat nodig is”, stelt schepen Pascy Monette (Open Vld).

 

Stadsadvocaat Koen Geelen schetste een somber beeld van de situatie en van de toekomst. “Het is zeer moeilijk om na te gaan wie verantwoordelijk kan gesteld worden voor dit débâcle, gezien het kluwen aan vzw’s en vennootschappen. Er rusten ook veel schulden op die constructies. Schuldeisers zullen met het onroerend goed aan de haal gaan. Wij zullen klacht indienen omdat ‘ze’ zorgbehoevenden niet hebben geholpen, en dat is een misdrijf.”

Contracten

Vraag is natuurlijk wat de bewoners zelf kunnen en moeten doen. Opnieuw Geelen: “Jullie verblijfscontract via NV Patri Velm loopt nog want die zijn (nog niet) failliet. Jullie blijven recht hebben op het verblijf hier mét onderhoud van de gemeenschappelijke delen en  de veiligheidspermanentie. Daarin zitten ook de nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en telecom. Maar ik kan zeggen dat het er ook voor Patri Velm niet goed uit ziet.” De raadsman raadde de bewoners met een zorgcontract aan dit goed op te volgen. “Zorg die niet verstrekt word betaal je niet. Gebruik dat geld om elders die zorg te krijgen.”

Zorgbedrijf

Schepen Pascy Monette (Open Vld), duidelijk geëmotioneerd, had mensen van zijn zorgteam meegebracht en benadrukte dat het Zorgbedrijf de inspanningen zal blijven leveren zolang als nodig zoals maaltijden en steun van verplegend personeel. “Jullie droom van een rustige, aangename oude dag is aan diggelen geslagen en dat smaakt heel wrang. Maar we blijven jullie steunen.”

(Lees verder onder de foto)

Monette dankte Orelia voor de bijstand en werkt aan een overname van de alarmknop (noodknop) zodat de zorgcentrale die taak kan overnemen. De stad zoekt verder ook uit hoe het zit met de burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering en de waarborg. Geelen weet dat als Patri Velm failliet gaat de curator ook de waarborgen in beslag zal nemen.

Obligatiehouders

Na afloop klonk er bij de bewoners lof voor de inspanningen die het Zorgbedrijf van de stad momenteel doet. Alain Servaes verzamelt intussen alle obligatiehouders maar er ontbreken er nog veel. “Ik krijg de namen niet te pakken maar ik heb die mensen nodig. Alleen met voldoende in aantal kunnen we van Triamant Velm een Algemene vergadering afdwingen. Dat ze mij alstublief mailen via forwardfinance@hotmail.com

“Die CEO Jo Robrechts vroeg me een half jaar geleden nog om er geld in te pompen. En ik heb dat gedaan. Zo stom!” (Betty Tuts, ex-bewoonster)

In beeld: Alain Servaes en zijn moeder Betty Tuts.

Foto’s © Rudi De Cock