De voorbije twee jaar beperkte de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zijn dienstverlening noodgedwongen tot telefonische ondersteuning voor de burger en digitale bijstand voor kwetsbare groepen via het Sociaal Huis. Dit jaar geeft de fiscus de inwoners van Sint-Truiden opnieuw persoonlijk advies bij het invullen van hun belastingaangifte tijdens de traditionele zitdagen.
‘Naast de telefonische en digitale dienstverlening, organiseert de FOD Financiën in 2022 opnieuw fysieke zitdagen’, aldus schepen van Bevolking Hilde Vautmans. ‘Dit jaar zijn er opnieuw wat codes aan de belastingaangifte toegevoegd. Wie minder goed met digitale toepassingen uit de voeten kan of met ingewikkelde vragen zit, stelt de terugkeer van de fysieke invulhulp vast en zeker op prijs.’

‘We staan ten dienste van onze burgers. In Sint-Truiden zullen onze inwoners voor ondersteuning terechtkunnen in de GAZO lounge’, klinkt het. ‘Op 7, 8 en 9 juni verstrekken twee medewerkers van de FOD financiën daar persoonlijk advies tussen 9u en 12 u en 13u en 15u. Truienaars die van deze hulp gebruik willen maken, moeten wel vooraf een afspraak vastleggen via de afsprakenmodule op de stadswebsite of via het KlantenContactCenter.’

De mogelijkheid tot telefonische hulp blijft behouden. ‘Zo kan je net als de voorbije jaren ook van thuis uit met al je vragen bij de belastingdienst terecht’, aldus schepen Vautmans. ‘Daarvoor kan je bellen naar het nummer op de omslag van je papieren aangifte. Via een gedeeld en beveiligd platform kunnen we je gegevens ook doorgeven aan de FOD Financiën. Daarvoor moet je eerst wel de toestemming geven via een formulier op de stadswebsite. Medewerkers van de FOD zullen je vervolgens contacteren voor telefonische hulp of een afspraak in het regionaal belastingkantoor in Hasselt.’

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij dienst Burgerzaken via info.burgerzaken@sint-truiden.be of op 011 70 14 14. Inwoners kunnen een afspraak maken via de afsprakenmodule (afspraken.sint-truiden.be) of via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14. Een overzicht van alle informatie over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden vind je ook op https://www.sint-truiden.be/zitdagen-belastingen.