Naar aanleiding van de coronacrisis neemt het stadsbestuur van Borgloon enkele maatregelen om de lokale economie en het verenigingsleven te ondersteunen. Zij voorzien hiervoor een budget van 110.000 euro.

Lokale handelaars en zelfstandigen actief op het grondgebied van Borgloon kunnen deze steunverleningen eenvoudig aanvragen bij de dienst lokale economie. De bedoeling is dat de steun, na controle door de administratieve diensten, toekomt aan diegenen die echt te lijden hebben onder de crisis en dat ze evenwichtig verdeeld wordt. Bij volledige sluiting ontvangt men 500 euro. Wanneer de zaak (deels) open is met een groot omzetverlies is er 250 euro aan financiële steun voorzien.

Zelfstandigen en handelaars die verplicht gesloten zijn of zelf beslist hebben om te sluiten door een gebrek aan klanten of wiens inkomen aanzienlijk verminderd is, komen hiervoor in aanmerking. Landbouw en fruitteelt, vrije beroepen (notaris, tandarts, advocaat, apotheker …), grootwarenhuizen, superettes, nachtwinkels, voedingswinkels die een ruime omzet blijven genereren (bakkers, slagers…), worden uitgesloten.

Ook de verenigingen worden in hun werking ondersteund. De erkende verenigingen (sport, cultuur, jeugd en senioren) krijgen op basis van hun werkingstoelage 2019 voor 2020 de werkingstoelage van 2019 plus 50 procent extra. Voetbalverenigingen Habo, Kolmont en Borgloon moeten boven op de toelage in het vorige punt geen huur betalen voor 2020 voor hun velden en Renolim moet geen huur betalen voor de cafetaria van de sporthal tijdens de verplichte sluiting. Eveneens zal er voor 2020 geen terrasbelasting geïnd worden.