De organisator van Eisbear zal voortaan heel strikt zelf het geluidsniveau monitoren van de activiteiten die plaatsvinden in de après-ski-hut op het Minderbroedersplein.

Dat is overeengekomen na een constructief overleg met de buurtbewoners, burgemeester Veerle Heeren, schepen van Feestelijkheden Johan Mas, Trud’Or en de lokale politie.

“De Eisbear biedt zeker een meerwaarde voor de beleving in de stad. Tegelijkertijd hebben we veel begrip voor de buurtbewoners, die ook van hun nachtrust moeten kunnen genieten. Om dat te kunnen garanderen, zijn we in een open dialoog overeengekomen dat de organisatie decibelmeters zal installeren om het geluidsniveau continu op te volgen. Daarenboven zijn de geïnstalleerde camera’s op het Minderbroedersplein in werking en zullen de beelden hiervan ook consequent worden opgevolgd, zoals dit ook voorheen gebeurde”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

De decibelmeters zijn een extra maatregel, bovenop de inzet van extra stewards, de installatie van bijkomende urinoirs en de plaatsing van dakisolatie die de uitbater van de Eisbar reeds heeft uitgevoerd. Door deze laatste ingreep is het geluidsniveau al veel beter onder controle, zo hebben de buurtbewoners zelf kunnen vaststellen.

“We zijn tevreden dat het stadsbestuur in overleg met ons gaat en bereid is bijkomende maatregelen te nemen. De strikte en permanente geluidsmetingen zijn voor ons dus een goede zaak. Dat garandeert dat het geluidsniveau in onze woonkamers de wettelijke geluidnorm niet overschrijdt en dat er dus geen geluidspieken meer zullen voorkomen”, aldus Luc Vanswijgenhoven, bewoner van een appartement op het Minderbroedersplein.

De gemaakte afspraken zullen verder worden opgevolgd. Indien er hiertegen inbreuken worden vastgesteld, zal de burgemeester gepaste maatregelen nemen.