Ons land zal komende maandag al overschakelen op code geel van de coronabarometer. Dat besliste het Overlegcomité deze namiddag.

De coronacijfers zetten hun positieve trend voort. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames daalt nu met flink een kwart, zo blijkt vrijdagochtend uit voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.
De voorbije zeven dagen waren er per dag gemiddeld 6.011 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een daling met 27 procent ten opzichte van de week daarvoor. Dezelfde daling zien we bij het aantal ziekenhuisopnames: dat waren er de voorbije week gemiddeld 132, ook een daling met 27 procent.

Hoewel de ziekenhuisopnames momenteel nog boven de drempel van 65 per dag liggen, was er al eerder politieke consensus over een overgang van oranje naar geel. Alleen de precieze timing ervan lag nog niet vast.

Onder code geel gelden er bijna geen beperkingen meer, behalve verplichte CO2-meters bij bepaalde binnenactiviteiten. Het Covid Safe Ticket (CST) verdwijnt, net als de nog bestaande capaciteitsbeperkingen bij bepaalde evenementen.

Maskers weg
De mondmaskerplicht op scholen en in winkels maakt geen deel uit van de barometer, maar ook die verdwijnt vanaf maandag. Op het openbaar vervoer en in de zorgsector zullen mondmaskers nog een tijdje verplicht blijven. Het mondmasker is wel niet meer verplicht in de stations en op de perrons. En in de luchthavens ook niet, wel op het openbaar vervoer en in de zorg (ziekenhuizen en RVT’s) waar men dicht op mekaar zit of in contact komt met kwetsbare mensen.

Ook aan het Passenger Locator Form (PLF) wordt gesleuteld. Wie van binnen de Europese Unie naar België reist, zal dat niet meer hoeven in te vullen. Het blijft verplicht voor wie van buiten de EU komt, tenzij het land op de zogenaamde ‘witte lijst’ staat van veilige bestemmingen.

Let wel: code geel gaat pas op maandag in, als je vanavond naar het voetbal gaat blijven de regels van code oranje geldig, Covid Safe Ticket en neus-mondmasker. Maar voor de rest gaan zowat alle coronaregeltjes op de schop, precies twee jaar na de uitbraak van de pandemie.

Dank aan alle diensten
Premier De Croo sprak ook zijn dank uit, na twee jaar pandemie, aan
-de zorg, artsen en zorgverstrekkers wiens inzet we nooit mogen vergeten
-de logistieke sector die steeds actief gebleven is
-de leerkrachten voor hun improvisatie en creativiteit om de scholen maximaal open te houden
-De wetenschapslui in ons land die van België een leidinggevend land maakten
-de duizenden vrijwilligers, vooral in de vaccinatiecentrum
-Sciensano en het Coronasecretariaat in de Wetstraat
-de veiligheidsdiensten

“Hiermee laten we twee jaar pandemie, vijf golven en 30.000 doden achter ons, maat dat neemt het leed van tienduizenden families niet weg”, zegde de premier nog.

Hij maakte nog allusie op de oorlog in Oekraïne die net als de pandemie een aanslag is op ons continent. Hij vroeg de ouders hun kinderen deze toestand te duiden en de solidariteit te laten spelen.

Minder testen en minder paperassen
Minister Vandenbroucke lichtte de maatregelen nog toe. Over de ventilatie maakte hij zich geen zorgen, daar hebben alle instellingen al ervaring mee. ”We doen het beter dn onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland en dat is het resultaat van onze voorzichtige aanpak. Maar de epidemie is nog niet voorbij, maar als we in de problemenkomen, zijn we voorbereid. Belangrijk is dat we de testpolitiek proberen af te schakelen en toch zeker niet meer op die massale manier willen organiseren. En ook aan de paperassen willen we werken: het PLF hoeft niet meer als je uit landen van de ‘witte’ lijst komt, dus wel als je uit Engeland, de USA of Japan komt”, besloot de federale minister van Volksgezondheid.