Elke leerling zal in de loop van het leerplichtonderwijs vier keer een centrale toets afleggen: aan het einde van het 4de en het 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs.

Dit liet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zondag weten. Een centrale toets houdt in dat niet de leerkracht of de school (of de koepels) de testen opstellen, maar de overheid. Of die ze ook gaat verbeteren, stond niet in de mededeling van de minister.

Het is voor het eerst dat in Vlaanderen dergelijke centrale toetsen worden georganiseerd. De eerste toetsen worden afgenomen in 2023. Er wordt nu een universitair steunpunt opgericht om als onafhankelijke instantie de kwaliteit van de toetsen te garanderen.

Scholen een spiegel voorhouden

‘Met centrale toetsen kan de onderwijswereld in de spiegel kijken’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. ‘Voor het eerst zullen we de leerwinst van alle leerlingen objectief in kaart brengen. Zo kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs gericht verbeteren.’

Verschillende onderwijskoepels hebben wel eigen testen, maar die maken een brede vergelijking onmogelijk. Er is geen instrument om objectief zicht te krijgen op de leerwinst van elke leerling. “Dat betekent ook dat we in deze coronatijden maar moeilijk in kaart kunnen brengen welke leerlingen in welke scholen nu hoeveel leerachterstand opgelopen hebben”, zo wordt in de mededeling uitgelegd.

Centen tot eind 2025

De Vlaamse Regering trekt 13,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van centrale toetsen. Een universitair steunpunt zal als onafhankelijke instantie gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en koepeloverschrijdende proeven uitwerken. Ook zal het de scholen ondersteunen bij de afname van de toetsen en de resultaten analyseren op leerling-, klas-, school- en systeemniveau. Volgens Weyts is er meteen voldoende financiering voorzien tot eind 2025, die voor drie schooljaren! Wel makkelijk voor de leerkrachten en onderwijzers die van het opstellen van de eindexamens van betrokken leerjaren verlost zijn.