Ter hoogte van de Winningstraat van Gutschoven naar Mettekoven heeft de gemeente lindes laten aanplanten ter vervanging van de aanwezige oude fruitbomen die met hun vruchten toch wat overlast veroorzaakten.

Ondertussen zijn de lindebomen voldoende gegroeid en kunnen de fruitbomen weggehaald worden. Het gaat om ca 58 boompjes. Ben je geïnteresseerd om deze bomen te kappen met behoud van het hout, maar met het nodige respect voor de aangeplante lindes en de omgeving, dan kan je dit laten weten aan het college van burgemeester en schepenen tot uiterlijk 1 augustus 2020. Na goedkeuring van het college kan dan tot het kappen overgegaan worden. Hierbij het plannetje van de betreffende locatie met aanduiding van de twee zones waar mag gekapt worden. Meer info: Technische dienst, 011 48 68 23, melding@heers.be