Zonder aardbeving of wereldschokkende catastrofe gaat de gemeenteraad maandag de verkoop van de oude muziekacademie aan een groep Freinetleerkrachten goedkeuren. Eindelijk is de stad het gebouw kwijt en wordt het eens geen nieuw appartementenblok maar … opnieuw een school.

De buurt reageert eerder afstandelijk: wat gaat het verkeer ‘s morgens en ‘s avonds in hun straat teweeg brengen? Zijn zij hun rust kwijt nadat de muziekschool eindelijk dicht was? Dat is één klok. Anderzijds is men bij andere scholen not amused: vooral de Hasp-O-groep ziet met lede ogen de leegte die ze achterlaten, wanneer ze hun nieuwe stek innemen achter het station, opgevuld door ‘de concurrentie’.

De Freinetuinitiatifnemers reageren op de heisa die in de stad ontstaan is.

“Sinds de verkoop van de muziekschool als agendapunt op de gemeenteraad staat, komt er heel wat reactie. Met een werkgroep leerkrachten en ouders zoeken we naar een geschikte locatie om een buurtschool op te starten. We zien de voordelen van een stad en zijn ons bewust van de bezorgdheden. Een uitdaging die we samen willen uitbouwen tot een mooi project. Voor het gebouw klopten we aan bij Jean-Claude Nivelles, immokantoor Geel/Blauw. Dat bracht alles in een stroomversnelling. Wij hebben momenteel nog geen officieel bericht over de verkoop. Dat wachten we nog even af. Onze werkgroep zal vanaf dan terug aan het werk gaan. Voorlopig gebruiken we deze facebookpagina ‘nieuwe freinetschool’ om ons verhaal te delen. We hopen jullie dan ook snel verder te kunnen informeren en samen aan de slag te gaan om hier een mooi verhaal van te maken, zowel voor de kinderen, hun ouders én de buren van de school”, schrijven de in een mededeling op hun FB-pagina.