Twee miljoen euro investeerde de stad Sint-Truiden in het nieuwe ontmoetingscentrum De Veva in Zepperen. Op 1 september 2019 werd het officieel geopend … maar er vond nog geen enkele activiteit in plaats … omdat niemand in het gebouw mag wegens “niet opgeleverd”.

Op de stadsreceptie voor de gestelde lichamen in februari na, is er in De Veva nog geen mens geweest, buiten de leerlingen van Het Blavierke die er in juni les kregen. Voor de rest zorgde het gebouw enkel voor ergernis in Zepperen. Neem nu het dorpsrestaurant Zeppere Tegoar, wekelijks goed voor meer dan 100 couverts op de dinsdagmiddag, en verplicht gesloten wegens corona. De vrijwilligers konden kan niet opnieuw opstarten want de parochiezaal, waar ze tot op heden terecht konden, is niet meer in gebruik en De Veva was niet opgeleverd. Er is nu een oplossing: Zeppere Tegoar kan tijdelijk terecht in de voetbalcantine van KVV Zepperen-Brustem. Maar ook andere verenigingen zitten met de handen in het haar wegens geen zaal! Dat maakt dat het verenigingsleven, dat zich langzaam zou moeten herstellen van corona, nog steeds op apegapen ligt.

De reden is even simpel als moeilijk. Er dienden nog een aantal werkjes uitgevoerd te worden maar door een financieel dispuut tussen aannemer en onderaannemer kwamen die op de lange baan. En naar af, want de onderaannemer ging failliet.

Deze toestand liet burgemeester Veerle Heeren en schepen Johan Mas niet onberoerd en spoedoverleg leidde tot een oplossing waar we u de details van besparen. Maar Heeren zowel als Mas maken zich sterk dat tegen 1 november alle werken uitgevoerd zijn en het gebouw opgeleverd zodat de Zepperse verenigingen eindelijk in hun ontmoetingscentrum binnen kunnen en hun activiteiten ontplooien.

De verenigingen van Zepperen zijn zich ervan bewust dat het stadsbestuur in deze niets te verwijten valt in dit kluwen van gerechtelijke stappen, meningsverschillen en faillissementen. Zowel Veerle Heeren als Johan Mas zagen niet liever dan dat De Veva al meer dan een jaar ten dienste van de bevolking stond en de forse investering van de stad rendabel zou worden en het verenigingsleven een boost zou geven. Ondertussen hebben ze in Zepperen weer een datum om naar uit te kijken: 1 november!