Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft enkele uren voor hij het parlementaire jaar opent, dan toch een volledig akkoord over de begroting. Al was er tot dinsdagochtend nog veel discussie. We sommen even de belangrijkste punten op voordat de premier aan zijn goednieuwsSHOW kan beginnen schijven

De 30 knelpunten die maandag nog op de begrotingstafel lagen zijn van de baan. Dinsdagochtend ging het kernkabinet nog uit elkaar zonder akkoord. De gesprekken liepen vast op twee punten: e-commerce en de sociale bijdrage voor de eerste werknemer. Maar intussen is er wel een volledig akkoord.

Kinderopvang
De aftrek van de kinderopvang wordt van 13 euro per dag opgetrokken naar 14 euro. Enkele jaren geleden was dat nog iets meer dan 11 euro per dag.

Vliegtaks
Voor vluchten korter dan 500 km zal je een taks moeten betalen. Reizen naar Parijs of Amsterdam gebeurt nu al vaak met de trein, maar de taks moet dat nog verder stimuleren. Die taks moet 20 miljoen euro in het laatje brengen.

Spoor
Een investering van 250 miljoen euro (die bovenop de 365 miljoen komt die eerder al was voorzien in het regeerakkoord) moet zorgen voor meer treinen, toegankelijkere stations, een verdubbeling van het goederenvervoer en een betere lijn tussen Brussel en Luxemburg. Ook de ontwikkeling van nachttreinen krijgt door het extra geld een duwtje in de rug. Maar iof Limburg er ook maar iets beter van wordt, daar kunnen we al met zekerheid neen op zeggen

Klimaat
De regering is het ook eens geraakt over de oprichting van een orgaan dat het klimaat in de gaten moet houden. Een beetje zoals de CREG de energiewaakhond is en het OCAD de terreurdreiging monitort. Het nieuwe instituut  zal dus analyses maken over het klimaat en de regering daarover adviseren. Oftewel: erg veel voor het klimaat zit er niet in de pipeline.

Investeringen
Daarnaast is er 384 miljoen euro voor veiligheid en digitalisering. Het gaat dan concreet om extra investeringen voor cybersecurity en de digitalisering van de politie, douane en de sociale zekerheid. Voor de renovatie en het energievriendelijk maken van overheidsgebouwen is er dan weer in 184 miljoen euro voorzien. En ook de zorg krijgt nog eens 144 miljoen euro extra. Voor innovatie tot slot is er 39 miljoen euro vrijgemaakt. Samen goed voor 1.001 miljoen euro.

650 miljoen euro om energiefactuur te verlagen
De regering heeft de afgelopen week flink vergaderd over de energiefactuur. Daarover is een akkoord bereikt. De factuur zal met 650 miljoen euro verlagen, dat is anderhalve keer de ongeveer 400 miljoen aan extra btw-inkomsten die de federale overheid deze winter zal innen.
Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft een drietrapsraket uitgewerkt.
* Het gros van dat bedrag gaat naar de verlenging van het sociaal tarief. Daarvan maken momenteel 1 miljoen gezinnen met een laag inkomen gebruik, dat is ongeveer één gezin op vijf. Dat systeem zou normaal gezien eind dit jaar aflopen, maar dat wordt nog uitgebreid voor minstens het eerste kwartaal van volgend jaar.
* Diezelfde groep zou dit jaar ook een extra korting krijgen van 80 euro op de elektriciteitsfactuur. Dat komt bovenop de gemiddelde korting van 720 euro die ze al krijgen via het sociaal tarief. Dat gebeurt automatisch, die gezinnen moeten daar niets voor aanvragen.
* Vanaf januari worden de federale heffingen ook omgevormd tot accijnzen, dat is een besparing van nog eens 30 à 50 euro per jaar op de energiefactuur. Die is wel voor iedereen.
* Ook de bijdrage voor de subsidies aan windturbines op zee zal uit de factuur verdwijnen.
* Energieleveranciers zullen niet meer eenzijdig hun voorschotten kunnen verhogen, daar beslist de consument binnenkort zelf over. Daarnaast komt er een charter waarbij energieleveranciers zich vrijwillig kunnen aansluiten, dat moet oneerlijke praktijken tegengaan.
* Verder komt er ook nog een energiefonds van 16 miljoen euro dat mensen moet helpen die niet kunnen rekenen op het sociaal tarief.

Sanctie voor zieke die niet meewerkt
De groep van ongeveer een half miljoen langdurig zieken moet ook verkleinen. Hierover krijgen zowel werkgevers, werknemers, als artsen en ziekenfondsen verantwoordelijkheid. Werknemers die niet meewerken aan hun re-integratie krijgen een sanctie: ze verliezen 2,5 procent van hun uitkering. De maatregel moet komaf maken met wie van het systeem profiteert.
Een zieke krijgt na tien weken een vragenlijst. Maar als je kan aantonen dat je om medische of andere redenen die vragenlijst niet kan invullen, word je niet gestraft. Het is ook nog altijd de werknemer zelf die bepaalt of die opnieuw aan de slag kan of niet.
Maar ook bedrijven met veel langdurig zieken worden gestraft. Ze betalen een extra werkgeversbijdrage van 2,5 procent van het loon van hun werknemer. De maatregel is wel beperkt tot bedrijven met minstens 50 werknemers en geldt alleen voor werknemers die jonger zijn dan 55 jaar en meer dan drie jaar in dienst zijn. Bedrijven die erin slagen om de langdurig zieken te re-integreren worden dan weer beloond.
Vandenbroucke wil dat ook artsen en ziekenfondsen het probleem aanpakken. Ziekenfondsen die weinig mensen aan het werk krijgen, kunnen hun budget verliezen, de adviserende artsen moeten ook aangeven welke jobs een zieke wel nog kan uitvoeren.

Geen ziektebriefje meer
Voor wie maar even ziek is, versoepelen de regels trouwens. Als je maar één dag ziek bent, heb je geen ziektebriefje meer nodig. Je kan drie keer per jaar van die maatregel gebruikmaken. Tenzij je voor een KMO werkt, kleine bedrijven zouden wel nog ziektebriefjes kunnen vragen.

Vierdaagse werkweek?
Het voorstel van de liberalen om de werkweek samen te ballen in vier dagen, krijgt ook de steun van CD&V. De christendemocraten zien daarin een mogelijkheid om werk en gezin beter te combineren. De PS was daar maandag weliswaar nog tegen. Die kwestie wordt nu doorgeschoven naar de sociale partners. Die zullen zich ook uitspreken over de vragen – eveneens van PS – over het recht om met rust gelaten te worden op het moment dat je niet werkt en op de registratie van je werktijd. Een van de grootste twistpunten tussen liberalen en PS was de versoepeling van de regels voor de e-commerce tussen 20 en 24 uur. Daarvoor zal de toestemming van één vakbond volstaan.  ook het zondagswerk wordt doorgestuurd naar de sociale partners.

Profvoetbal betaalt 43 miljoen euro
Aan het gunstregime van professionele voetballers wordt ook geraakt. Alleen is het nog niet duidelijk of alleen de RSZ-bijdrage wordt verhoogd of gelijkgeschakeld met die van andere werknemers of dat er ook aan het systeem van de bedrijfsvoorheffing wordt geraakt waar de clubs zelf dan weer van profiteren. Volgens eerdere berekeningen van CD&V zou een ingreep 200 miljoen euro opleveren. De Croo ging vorige week uit van 30 miljoen euro, dat is intussen 43 miljoen euro geworden.

Vrijstelling sociale zekerheid eerste werknemer
CD&V en de socialisten wilden ook dat het systeem waarbij een eerste werknemer van een bedrijf sinds 2016 vrijgesteld wordt van sociale zekerheid, wordt afgebouwd. Dat kan momenteel namelijk ook de duurste werknemer zijn, een beperking in de tijd is er ook al niet. Die rekening loopt volgens het Rekenhof tegen 2024 op tot maar liefst 4 miljard euro. MR verzette zich daar maandag nog tegen. Dit is een van de knelpunten die pas dinsdagochtend opgelost zijn. De regel zelf blijft overeind, maar die vrijgestelde werknemer mag niet meer dan 4.000 euro bruto verdienen.

Afschaffing bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft de afschaffing van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid binnengehaald. Die is 24 jaar geleden door Dehaene ingevoerd als onderdeel van het Globaal Plan en diende om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Dat zal de schatkist weliswaar 300 miljoen euro per jaar kosten. Hiermee wordt ook een promotieval voor de lage inkomens weggewerkt waardoor het financiële verschil tussen werken en niet-werken vergroot. Die bijdrage wordt geïnd via de personenbelasting en baseert zich op het gezinsinkomen. Onderzoekers van de KU Leuven wijzen er al een tijdje op dat singles en samenwonenden hierdoor twee keer zoveel betalen als gehuwden en samenwonenden.