Deze week trokken Giel Stinckens en Jos Lacroix naar bisschop Patrick Hoogmartens om hem het eerste exemplaar van hun boek “Geloven is een Werkwoord” te overhandigen.

Gedurende jaren schreef Giel Stinckens, pastor van OKRA Limburg, elke maand een bezinning warme de vergadering van het Dagelijks Bestuur van OKRA startte. “Dat was niet alleen luisteren maar ook achteraf discussiëren over onderwerpen van zeer diverse aard waardoor het gebeurde dat de vergadering al eens langer duurde dan verwacht en dat we langer moesten ‘werken’ aan de agenda”, zegt Jos Lacroix. Op één van die vergaderingen rijpte de idee om al die bezinningen te bundelen tot een bruikbaar instrument voor alle OKRA-trefpunten.

“Toen Giel vorig jaar afscheid nam als proost van OKRA wilde ik het bezinningswerk van Giel dan als afscheidscadeau aan hem cadeau doen. Maar van een verzameling kwam een heus boek dat met de hulp van OKRA-Limburg gedrukt en verkocht werd. De opbrengst was dan het afscheidscadeau voor Giel, die het geld prompt schonk aan Wereldsolidariteit.

De boeken zijn nu van de drukpersen gerold en Giel en Jos trokken naar de bisschop om die het eerste exemplaar te overhandigen. Patrick Hoogmartens was aangenaam verrast: dergelijke boeken verschijnen nog slechts met mondjesmaat en als ze er al zijn, zeker niet van de hand van een leek. “Ik ben terecht fier op dit werk,” zegde de bisschop, “het is ook het bewijs van de manier waarop OKRA inhoudelijk werkt. Het moge vele mensen en organisaties tot inspiratie dienen”.

Er zijn nog exemplaren te verkrijgen bij OKRA-Limburg, 011 26 59 30, limburg@okra.be, Koningin Astridlaan, 33, 3500 Hasselt door 15 euro te storten op rekening: BE53 7845 5038 0753 met de vermelding “Boek Giel”). U krijgt het boek dan toegestuurd.