De situatie in de Belgische ziekenhuizen is kritiek, het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees en de verspreiding van het virus toont voorlopig geen enkele vertraging. “Mijnheer de Eerste minister en heren minister-presidenten, de tijd van talmen is voorbij.” De versterking van de “lockdown”-maatregelen is niet langer een mogelijke optie, het is de énige optie. Het is de enige manier – als we daarvoor nog de tijd hebben – om de ineenstorting van ons gezondheidssysteem te beperken.

GIBBIS, Santhea, UNESSA en Zorgnet-Icuro vertegenwoordigen samen alle ziekenhuizen van ons land. Samen met alle directies van de ziekenhuizen willen de koepels uiting geven aan hun extreme ongerustheid over de recente evolutie van de tweede golf. Mits enkele kleine nuances gaan alle voorspellingen in dezelfde richting: aan het huidige ritme zal de maximumcapaciteit van de intensieve zorg overschreden zijn over 7 à 10 dagen. Wij zullen dan verplicht worden keuzes te maken. De ene patiënt zal dan betere zorg krijgen dan de andere. Er zal geen ander alternatief zijn.

Zorgpersoneel op het einde van hun krachten
Er wordt met man en macht gewerkt aan oplossingen: tijdelijke capaciteit wordt ingericht op parkings, woonzorgcentra stellen voor om patiënten uit de ziekenhuizen op te nemen… Beschikbare plaats of bedden zijn echter niet het voornaamste probleem. Wel het personeel om de patiënten te verzorgen. Het zorgpersoneel werkt zich te pletter en is bijzonder toegewijd. Maar elke inspanning heeft zijn limieten. Er is een personeelsuitval van 20 tot 30%. Sommige ziekenhuizen kennen zelfs pieken tot 40%. Een recente studie toont ook dat 70% van het zorgpersoneel risico loopt een burn-out te krijgen. Het is duidelijk dat deze situatie niet lang meer houdbaar is.

De premier kondigde gisteren een uniformisatie aan van het overgrote deel van maatregelen voor het gehele land. Dat is zeker een stap in de goede richting, maar het is onvoldoende.

Versterking van de lockdown, nu!
De ziekenhuizen raken buiten adem; het saturatiepunt lijkt onontkoombaar. We maken ons daarover geen illusies. We kunnen wel proberen om de gevolgen van die verzadiging in te dijken en vooral de duur ervan te beperken. Op de vooravond van een nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité vragen we de premier en de minister-presidenten om de enige maatregel te nemen die zich opdringt: een versterking van de huidige “lockdown-maatregelen”.

Het is pijnlijk voor een hele reeks sectoren in ons land, vooral de bedrijven, maar het is volgens ons de enige effectieve manier om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en op termijn een halt toe te roepen aan het aantal ziekenhuisopnames. We spreken hier over het verschil tussen leven en dood van onze medeburgers en onze naasten.

Mijnheer de Eerste minister, heren Minister-presidenten, als besluit verwijzen wij naar de cijfers die Sciensano vandaag bekendmaakte. Ze spreken voor zich: 14.300 bevestigde besmettingen, bijna 600 dagelijkse hospitalisaties, ca. 6000 Covid-patiënten in onze ziekenhuizen, waarvan bijna 1000 op intensieve zorg; dagelijks 70 overlijdens. Waar wil u deze helse spiraal stoppen?

Tot daar de mededeling van de Belgische Ziekenhuizen die ons bereikte via Zorgnet-Icuro en Margot Cloet