“Het geld stad Sint-Truiden is blijkbaar op: ene deel van Driewilgenstraat  moest niet betalen voor aansluiting op nieuwe gescheiden riolering, de buren nu wel”. Tot die conclusie komt Filip Moers (sp.a) Die wil gelijkberechtiging en begint petitie voor zelfde regels op dezelfde straat.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de vergadering van 14 april 2017 meerdere rioleringsprojecten goed, waaronder de Driewilgenstraat. Daarbij bepaalden ze dat in deze gebieden de inwoners zouden gesubsidieerd worden wanneer ze zich weer aansloten op de nieuwe gescheiden riolering. In de eerste fase van de werken werden de bewoners inderdaad vergoed, maar nu de andere kant van deze straat wordt aangepakt blijkt plots dat dit niet meer kan: de overburen mogen dokken.

Sp.a-Raadslid Filip Moers voelde nattigheid en vroeg de voorbije maand meer info op. “Maar zowel de technische dienst, als de algemeen directeur, als de bevoegde schepen Kempeneers gaven niet thuis.  Meer dan een informeel “het geld is op” kon niet worden opgetekend”, zegt raadslid Moers.  “Het is duidelijk dat de stad tot in het absurde beknibbelt op de dienstverlening aan de burger. Alles moet gaan naar de prestigieuze bouwprojecten in het centrum.”

“De tegemoetkoming voor aankoppeling aan gescheiden riolering, genomen in 2017, was een goede en sociale maatregel. Burgers kunnen niet kiezen of hun straat gescheiden riolering krijgt en de meerkost hiervan mag niet zomaar op hen verhaald worden”, vult sp.a fractieleider Stas nog aan.

Moers laat het niet zo en begint met een petitie in de buurt om gelijkberechtiging af te dwingen van het stadsbestuur: “Het kan niet dat er andere regels gelden voor dezelfde ingrepen, laat staan in één en dezelfde straat. Het schepencollege moet deze discriminatie zo snel mogelijk rechtzetten”.

“Iedere inwoner van de eerder goedgekeurde projectgebieden had recht op subsidies voor het afkoppelen van hemelwater, dat recht moet behouden blijven, ook voor de inwoners van de Driewilgenstraat”, besluit Moers.

Volgens schepen Ingrid Kempeneers vallen de huidige werken (de vorige werken gingen tot aan het kruispunt) onder een nieuw project dat niet gesubsidieerd wordt waardoor het gratis uitvoeren van deze koppeling aan het net erg zware financiële consequenties heeft en niet haalbaar zou zijn.