De CD&V-afdelingen van Zuid-Limburg zijn erg ongelukkig over de démarches van de Open VLD-burgemeesters Awouters en Dewael en ze verspreidden het volgende persbericht.
We namen via de persconferentie kennis van de vraag die het Borgloonse schepencollege gesteld heeft aan stad Tongeren om fusiegesprekken aan te knopen. Met wat verbazing gezien er op 9 juli bij de kennisname van het rapport van CC consult, dat de fusiemogelijkheden van de Loonse gemeenten (Alken, Kortessem, Wellen, Borgloon en Heers) onderzocht, nog publieke verklaringen werden afgelegd om op 2 september in de 5 betrokken gemeenten gelijktijdig een gemeenteraad te houden ter bespreking van het rapport. Er werd ook afgesproken dan pas te communiceren over ieders bevindingen.
Nu wordt de vlucht vooruit genomen door de liberale burgemeester van Borgloon die zich laat verleiden door partijbelangen. “Zonder overleg met de overige 4 gemeenten van kanton Borgloon wordt er solo gecommuniceerd over intenties tot een andere fusie.”
De 5 CD&V afdelingen in de betrokken gemeenten stellen vast dat de lat voor Borgloon hoger gelegd kon worden. “Ze laat de kans om haar identiteit als historische stad op te krikken gewoon liggen. Het is zo een gemiste kans om Zuid-Limburg verder te versterken.” Ook financieel was er met de fusiebonus met 5 een grotere som beschikbaar dan een fusie met Tongeren alleen. €23Mio versus €21Mio en qua inwonersaantallen zou de Loonse fusiegemeente ook boven de 46000 inwoners uitkomen. Het belang van Regio Haspengouw is hier alles behalve voorop gesteld.
Wij zijn overtuigd dat er een versterking van de bestuurskracht nodig én wenselijk is op grotere schaal in tegenstelling tot het één-tweetje dat nu gespeeld wordt. Hier was toch van het Borgloonse college net iets meer respect wenselijk geacht om de eerste oefening alle kansen te geven en gemaakte afspraken te honoreren. “Benieuwd welke uitleg de meerderheid zal hanteren op de komende gemeenteraad,” zegt men in Borgloon.
Kortom, “een gemiste kans voor alle gemeenten in het kanton” is het gevoel dat overheerst besluiten de 5 CD&V afdelingen tesamen.
Pieter Konings, CD&V Kortessem
Dirk Belet, CD&V Wellen
Paul Dirickx, CD&V Alken
Johan Naeten, CD&V Heers
Marilou Vanmuysen, CD&V Borgloon