Fietsen is ontspannend en gezond. Met ons Fietsbeleidsplan gaan we werken aan meer fietsenstallingen, veilige oversteekplaatsen, kortere routes en goede verbindingen, zodat we altijd en overal geraken met de fiets. Dat en nog meer bespraken burgemeester en schepenen vandaag in het college.

Sint-Truiden heeft de ambitie om een fietsvriendelijke stad te zijn en wil hiervoor een sterk fietsbeleid voeren dat zich uitstrekt over verschillende beleidsdomeinen de volgende vijf jaren. De kern van dit fietsbeleid is; meer mensen vaker en veiliger op de fiets.

Binnen het bestuursakkoord 2019-2024 heeft de beleidsploeg deze ambitie ook naar voor geschoven binnen de verschillende beleidsdomeinen zoals wonen, veiligheid, mobiliteit, ondernemen en toerisme,… Dit geeft duidelijk het belang aan van de positie van de fiets binnen het huidige functioneren van de stad en de groei van de rol van de fiets in de verdere ontwikkeling van de stad naar klimaat neutrale en bereikbare pool.

Met dit fietsbeleidsplan, geeft de meerderheid duidelijk aan dat ze meer ruimte willen geven aan de fiets in de publieke ruimte in de stad. Op basis van dis beleidsplan zullen concrete plannen op koste, middellange en lange termijn uitgebouwd worden. Deze actieplannen worden jaarlijks geëvalueerd.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de vooruitgang in dit plan, wat men wil realiseren, of er meer fietsparkeerplaatsen komen, fietsstallingen, fietsverhuur in de deelgemeenten. Waar fietspaden komen en waar de auto moet inbinden. Kortom, een ambitieuze oefening waarvan de eerste resultaten volgend jaar wel al zichtbaar mogen zijn, maar de definitieve realisatie pas over 5 jaar te genieten zal zijn.