Honderd dosissen. Dat is waar veel vaccinatiecentra het in hun eerste week mee moeten stellen. Het eerste centrum start maandag, de rest volgt donderdag. Dat is helemaal geen vetpot en bewijst nog maar een keer dat de grootste vaccinatie aller tijden gaan uitlopen op het grootste fiasco aller tijden ondanks de inspanningen van talloze gemeente, die geld, tijd noch infrastructuur spaarden om tijdig klaar te zijn..

20 à 25 inentingen per uur in elke vaccinatielijn, vaak meerdere lijnen per vaccinatiecentrum. De voorbije weken verrichtten de lokale besturen een krachttoer om de 95 centra klaar te stomen. Overal in het land staan rijen en rijen stoelen klaar om hordes burgers te ontvangen voor hun vaccin. Volgende week openen ze officieel de deuren. En ze krijgen vaccins om maximaal met één vaccinatielijn vier à vijf uur open te blijven. Dat is de triestige vaststelling die de burger moet maken in verband met het vaccinatiebeleid waarbij zowel industrie als overheid falen.

De vaccins volgen niet. De komende week gaan alle centra open, maar ze krijgen elk amper honderd dosissen toegestuurd. Niet om over naar huis te schrijven, maar het is een gevolg van de schaarste: er zijn nu eenmaal niet méér vaccins beschikbaar”, zegt Dokter Dirk Dewolf, topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid en in een vorig leven nog werkzaam op het kabinet van onze burgemeester Veerle Heeren toen ze nog minister van Volksgezondheid was. “Tegelijk geeft het de centra de kans om de procedures en processen in de vingers te krijgen.”
Allez, het is dan toch voor iets goed!
Zes vaccinatiecentra in grote steden krijgen meer dan honderd vaccins – Antwerpen 400, Gent 300, Leuven, Brugge, Roeselare en Hasselt 200.

Tweede week: 200 per centrum
De honderd dosissen per centrum zullen gebruikt worden voor huisartsen, thuisverpleegkundigen en tandartsen. De week erna stijgt het aantal dosissen van 10.500 naar 16.200, de week erna tot 21.500. Nog steeds in de meeste centra niet meer dan tweehonderd dosissen dus. “We kunnen moeilijk meer vaccinaties programmeren als de leveringen zo onzeker blijven”, zegt dokter Dewolf.
Door de aanhoudende onzekerheid over leveringen bouwt de Vlaamse overheid overigens een buffer van twee weken in. De vaccinatiecentra zullen elke week een quotum krijgen voor het aantal uitnodigingen dat ze mogen versturen. De werkelijke afspraken vinden dan twee weken later plaats. “Om te vermijden dat mensen op afspraak toekomen in het centrum en er geen vaccins beschikbaar zijn: we gaan de vaccinatiecentra niet aan- en uitzetten.”

Twee weken later
De vaccins die Vlaanderen nu binnenkrijgt, zullen dus telkens ten vroegste twee weken later ingezet worden. En ook daar kan je wat kritische geluiden aan opofferen.
De komende weken zijn de vaccinatiecentra open voor mensen uit de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. Van hen zijn er al zo’n 11.000 gevaccineerd, ongeveer een vijfde. Ergens in maart zullen ook de eerste 85-plussers aan de beurt komen. Maar verder dan één of twee weken in de toekomst kijken kan de Vlaamse overheid voorlopig niet, wat ze weten niet of ze de bestelde (en waarschijnlijk ook al betaalde) vaccins kan krijgen.

En de politiek verschuilt zich achter politiek gewauwel. “Wij vaccineren gestaag verder. Tel je de alle eerste en tweede dosissen van Pfizer, Moderna en AstraZeneca in woon-zorgcentra, gehandicaptenvoorzieningen en ziekenhuizen mee, dan gebeuren er volgende week in totaal 101.308 inentingen”, komt er uit de mond van minister Beke zonder dat op zijn gezicht een rimpel beweegt.