Via het onlineplatform Brood(doos)nodig kunnen bedrijven, zelfstandigen, handelaars of burgers bedragen doneren aan scholen of aan één individuele school. In ruil daarvoor ontvangen ze een fiscaal attest. De scholen kunnen de gift alleen gebruiken om gezonde voeding aan te kopen. Het nieuwe platform is een initiatief van de vzw Enchanté die mensen die dat nodig hebben ondersteunt met allerlei kleine diensten. Naast Brugge, Leuven, Roeselare en Vilvoorde koos Enchanté Sint-Truiden om het nieuwe project dat volgend schooljaar van start gaat te lanceren. Het lokaal bestuur van Sint-Truiden zal dan zelf optreden als lokale partner en samen met de scholen op regelmatige basis de werking van het platform evalueren.

In de meest recente cijfers over kinderarmoede die in juli 2021 werden gepubliceerd, werd in Sint-Truiden ten opzichte van 2020 een stijging van 4% opgetekend. In een bevraging in de scholen peilde het lokaal bestuur in 2022 naar de domeinen waarin deze stijging het sterkst voelbaar was. Meer dan 80% van de scholen gaf aan dat ze regelmatig te maken kregen met ongezonde maaltijden of brooddozen die niet of onvoldoende gevuld waren.

‘Met een lege maag je kan je je onmogelijk de hele dag optimaal concentreren’, vertelt schepen van Flankerend Onderwijs Nina Kvikvinia. ‘Dat geldt nog meer voor kinderen en jongeren. Toch stellen we vast dat er nog altijd veel leerlingen zijn die geen goedgevulde brooddoos meekrijgen van thuis en dus met honger in de klas zitten. We zijn dus trots dat we dit project naar Sint-Truiden hebben kunnen halen.’

‘Dankzij onze overlegstructuren konden we het nieuwe project al snel voorstellen in onze basis- en secundaire scholen’, verduidelijkt de schepen. ‘Een aantal daarvan bleken vragende partij te zijn om soep te voorzien voor alle leerlingen. We hebben nu twaalf scholen die met het nieuwe platform aan de slag willen gaan.’

De problematiek houdt ook het zorgbedrijf bezig. ‘We bekijken wat er verder nog allemaal mogelijk is om samen met de scholen een einde te maken aan de lege brooddoos’, voegt OCMW-voorzitter Pascal Monette toe. ‘In een aanvullend project willen we de scholen bijvoorbeeld gaan voorzien van brood en beleg.’

Voor meer informatie over Brood(doos)nodig kan je terecht op https://www.brooddoosnodig.be/