DNA-onderzoek bevestigde dat de aanval op de koe in Berlaar wel degelijk van een wolf kwam. “Dit wrede dierenleed leidt tot afgrijzen en ongerustheid bij onze schapen- en veehouders. Zij worden geacht dag en nacht in de weer te zijn met het welzijn van hun dieren. De recente voorvallen en beelden botsen met deze passie. Boerenbond is geschokt door de recente beelden van de dode en verminkte koe in Berlaar en gedode schapen in Duffel”, aldus een mededeling van de Boerenbond.

Zwervende en verblijvende wolven zijn in Vlaanderen en bij uitbreiding in België geen uitzondering meer. En iedereen heeft de mond vol over de bescherming van deze dieren en het mirakel van hun wedergeboorte in ons land. Via het sporenonderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) werd intussen bevestigd dat bij de dode koe in Berlaar een wolf in het spel was. INBO bevestigde al voor afronding van het onderzoek dat de koe het slachtoffer werd van de ‘wolf van Duffel’, die een aantal weken geleden blijkbaar ook al in Gelderland bij Culemborg, Nederland, 14 schapen had doodgebeten.

Maatregelen door de overheid
“Nu ook definitief blijkt dat de wolf dit nieuwe dierenleed heeft veroorzaakt, moeten er door de overheid – in overleg met het wolvenplatform – dringend maatregelen worden genomen die het samenleven van de wolf met andere dieren en mensen in het dichtbevolkt Vlaanderen mogelijk maakt”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “De wolf wordt dan wel beschermd via Europese regelgeving, maar ook onze landbouwdieren verdienen bescherming. Het volstaat daarbij niet om veehouders te adviseren hun dieren ’s nachts binnen te houden, hetgeen niet alleen niet steeds praktisch haalbaar en ook absoluut niet duurzaam is. Dit zorgt tegelijk ook voor extra kosten en werk die niet vergoed worden.” Verder is het totaal onrealistisch te verwachten dat elke weide in Vlaanderen wolf-proof wordt omheind. Boerenbond ijvert ervoor en zal ervoor blijven ijveren dat lasten niet eenzijdig bij veehouders, zowel particulieren als professionelen, worden gelegd.

Boerenbond vraagt concreet aan het beleid:
*
Een betere monitoring van de zwervende en residerende wolven én een geografische bekendmaking van die gegevens bekend.
* Online bekendmaking van de schadegevallen per individuele wolf en van de uitbetaalde vergoedingen. Volgens het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaat het over 16 gemelde, dode dieren door wolf in 2018 en 57 gemelde, dode dieren door wolf in 2019.
* Een proactieve aanpak wat betreft de inlichting van gemeenten in geval van (signalen van) aanwezigheid van een wolf. Gemeenten moeten tijdig inwoners en veehouders kunnen inlichten over te nemen maatregelen.
* Een plan van aanpak voor probleemwolven (relatie met mens, hond en vee) en hybride wolven zodat snel en adequaat kan worden opgetreden bij niet te tolereren gedrag. België is een van de laatste landen in West-Europa om zulk plan op te stellen.
* Een alomvattende vergoeding van kosten bij schade: niet alleen dode dieren moeten correct worden vergoed, ook de veterinaire kosten voor de verzorging van gekwetste dieren moeten volledig worden terugbetaald.
* Een vergoeding van het onderhoud van elektrische wolf-proof omheiningen.

Boerenbond vertegenwoordigt de landbouwsector ook op het Vlaamse wolvenplatform, georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en INBO. Op dit platform kondigde in maart 2020 de minister van Natuur, Zuhal Demir, en het ANB aan werk te maken van een studie over probleemwolven en hoe er mee om te gaan. Boerenbond zal zich blijvend inzetten om een gedragen aanpak te bekomen voor probleemwolven en hybride wolven met oog op een afdoende bescherming van onze landbouwdieren.

De dooddoener dat de aanvallen van de wolven het gevolg is van een natuurlijk instinct van deze dieren, daarmee laten veeboeren en schapenhouders zich niet meer paaien.