Al meer dan 7 jaar kunnen mensen die werken in de medische of paramedische sector een parkeerkaart bij de stad aanvragen. Hierdoor kunnen huisartsen, kinesisten en verplegers beperkt gratis parkeren in de binnenstad. Ook als familiaal ondersteuner in functie van een paramedisch beroep zoals poetshulp, oppas of maaltijdbedeler kan je de parkeerkaart voor medische- en paramedische beroepen aanvragen. Om dat opnieuw in de kijker te zetten start de stad Sint-Truiden een campagne. 

Een artikel in het infoblad, een campagne op sociale media, een brief en een video, hiermee wil de stad zo veel mogelijk mensen die werken in de medische- en paramedische sector informeren over de gelijknamige parkeerkaart die hen recht geeft op 1 uur gratis parkeren in de stadskern en 4 uur gratis parkeren rond de stadskern.

Zelfstandig thuisverpleegster Veerle Schoof werkte met plezier mee aan de campagne.  “Al van in het prille begin, ongeveer 7 jaar nu, maak ik gebruik van deze parkeerkaart. Toen waren er wel nog niet zoveel plaatsen beschikbaar als nu. De kaart is zeker handig. Vroeger hadden we alleen de parkeerkaart om 15 minuten gratis te parkeren, maar dikwijls waren we dan nog niet klaar met de verzorging en riskeerden we een boete. Nu kunnen we een uur parkeren in de binnenstad, wat het werk een heel stuk gemakkelijker maakt. Je mag nu met de kaart ook overal, uiteraard reglementair, parkeren behalve op speciaal voorbehouden plaatsen.”

“Als zorgstad moeten we oog hebben voor mensen die zich elke dag inzetten om hulpbehoevenden van de beste zorg te voorzien. Ze moeten hun taken op een rustige manier kunnen uitvoeren zonder te moeten zoeken naar een parkeerplaats en tijdsdruk van een lopende parkeermeter,“ vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Om de parkeerkaart op een correcte manier te gebruiken leg je ze samen met de blauwe schijf onder de voorruit van je wagen. Een parkeerkaart voor medische- en paramedische beroepen kost 20 euro per jaar en kan je aanvragen bij de parkeerwinkel na afspraak. Je hebt hiervoor je identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van je auto en beroepsgetuigschrift nodig.
Adres: Parkeerwinkel Minderbroedersstraat 29, 3800 Sint-Truiden – T 011 87 28 82