Afgelopen zaterdag heeft pater Frans Cuypers, de gardiaan van het Minderbroedersklooster van Sint-Truiden, een herdenkingsmis opgedragen voor franciscaan Godefridus van Melveren. Die werd dag op dag 450 jaar geleden opgeknoopt omwille van zijn geloof. De door monniken 400 jaar geleden opgegraven overblijfselen van deze martelaar zitten in een koffertje dat dicht blijft.

Zaterdagavond om 18 uur hield pater Frans, de gardiaan van de Minderbroederskerk, een mis op de geboorteplaats van Godfried van Melveren. “Godfried werd in de Keelstraat in Melveren geboren in 1512, waar nu het kapelletje staat”, vertelt Frans. “Het was zaterdag dag op dag 450 jaar geleden dat er 19 geestelijken, waaronder 11 franciscanenbroeders, waaronder ook Godfried, werden opgeknoopt in Gorcum (Nederland) door de watergeuzen, de anti-katholieken zeg maar. Onze franciscanenbroeders van Hasselt, Antwerpen en West-Vlaanderen waren vrijdag al in Gorcum aangekomen om daar het grote herdenkingsfeest bij te wonen. Ik heb in de Keelstraat in Melveren aan de kapel, waar Godfried zijn ouderlijk huis heeft gestaan, een herdenkingsmis opgedragen.”

Frans Cuypers: “Als franciscaan voel ik me gezegend en geeft Franciscus mij inspiratie. Ook het johannesevangelie waarin de Liefde zo centraal staat is voor mij een geschenk”

Bespot en opgeknoopt

Wat is er toen precies gebeurd? Frans Cuypers: “Het waren de Watergeuzen die onze minderbroerders vervolgden omwille van hun geloofsovertuiging. Ze erkenden het pauselijk gezag en de levende Christus in de hostie in de eucharistie. Dat kon blijkbaar voor de Watergezuen niet door de beugel. De terechtgestelden hebben eerst nog flink afgezien. Met een franciscanerkoord om de hals werden ze over een kerkdeur getrokken, bespot en mishandeld. Na de terechtstelling werden de 19 begraven. Ruim twintig jaar later groeven de monniken van de orde van de franciscanen in het diepste geheim de beenderen van de martelaren op en verspreidden die als relieken. Zo belandde een groot schrijn in het Minderbroedersklooster in Gent en raakte het later tot in Sint-Truiden.”

In museum DE MINDERE staat er één reliekschrijn met één botje van Godfried, omzwachteld en verzegeld, dat door het publiek bekeken kan worden

Reliekkoffertje

Het kistje staat nu in het museum van De Mindere. De grote koffer staat op de zolder, naast vele andere schatten. “Voor dit soort religieuze zaken geldt de regel dat enkel de bisschop reliekkoffers mag openen”, legt medewerker van het museum, Peter Preuveneers, uit. “We gaan ervan uit dat er in het koffertje wel degelijk botjes zitten van de terechtgestelden, ook van Godfried uit Melveren. Vroeger zou iedereen hiervan opgekeken hebben. Maar we zijn in ons geloof geëvolueerd, gegroeid en we zien een eigentijdse betekenis. Het kistje en zijn inhoud vertelt vooral het spirituele verhaal van het opnieuw leren luisteren naar elkaar, in plaats van elkaar snel te veroordelen.” Frans Cuypers sluit zich daarbij aan: “Ik mag het kistje niet openen maar het gaat mij vooral om het verhaal van Godfried. Het vertelt ons dat we als mensen elkaar moeten beluisteren en met elkaar in dialoog moeten blijven gaan, dat we elkaar het leven moeten gunnen in plaats van verbaal of fysiek te doden wie anders denkt. Zo wordt het verhaal van Godfried een warme uitnodiging voor ons allemaal om anders naar elkaar te kijken, met vooral heel veel liefde.”

Gardiaan van de Minderbroeders van Sint-Truiden Frans Cuypers draagt het reliekkoffertje, dat 450 jaar geleden in de grote kist naast hem aan zijn kloosterorde werd bezorgd. Op de grote reliekkoffer staat in het Latijn het opschrift: ‘De martelaren van Gorcum’

 

Het reliekkoffertje is 400 jaar oud en nog nooit geopend geweest. “Maar het draait om het ganse verhaal dat achter Godfried zijn terechtstelling zit”, weet gardiaan Frans Cuypers. 

Foto’s – ©Rudi De Cock