Het Overlegcomité heeft op vrijdag 23 april groen licht geven voor de heropening van de horeca op zaterdag 8 mei 2021 volgens het buitenplan. De Truiense horeca-uitbaters staan te popelen om hun gasten opnieuw op een veilige manier te ontvangen en in de watten te leggen. Het stadsbestuur wil hen hierbij maximaal ondersteunen en geeft de uitbaters bij de heropstart opnieuw de gelegenheid om tot en met 31 oktober 2021 hun terraszone uit te breiden.

Op 23 april 2021 besliste het Overlegcomité dat horecazaken opnieuw gasten mogen ontvangen op het terras vanaf zaterdag 8 mei. Dit onder strikte voorwaarden. Zo moet er onder andere rekening gehouden worden met de anderhalve meter sociale afstand en mogen er maximum 4 personen of mensen van éénzelfde huishouden per tafel plaatsnemen. Dit zorgt voor een verminderde capaciteit en bijgevolg lagere omzet in de horecazaken. Om een antwoord te bieden op deze capaciteitsverlaging maakt de stad Sint-Truiden, net zoals vorig jaar, extra ruimte vrij voor grotere terrassen door gratis bijkomende inname van het openbaar domein.

Terrasuitbreiding in het stadscentrum
De terraszones op de Grote Markt, het Heilig Hartplein en de Groenmarkt worden tijdelijk uitgebreid vanaf 8 mei tot en met 31 oktober 2021. De voetgangerszone op de Grote Markt zal gebruikt kunnen worden als terrasuitbreiding. Hier mogen enkel tafels, stoelen en parasols op voet worden geplaatst. De vrije doorgang tussen de vaste terrasconstructie en de losse plaatsen blijft gegarandeerd omwille van veiligheidsredenen (doorgang brandweer).

De fietssuggestiestrook op de Grote Markt en de Shop&Go-parkeerplaatsen aan de lange zijde van de Groenmarkt zullen worden gebruikt als voetgangers- en fietszone. Het zijn uitzonderlijke maatregelen in bijzondere tijden.

Op het Heilig Hartplein wordt een voetgangerszone langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk gelegd. Hierdoor kan de resterende ruimte ingenomen worden door de losse terrassen. Vanaf 8 mei tot en met 15 september zal de zone achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk bovendien verkeersvrij zijn gedurende het weekend vanaf 17u30 en op weekdagen vanaf 18u. Tijdens het bouwverlof, wanneer de werken stil liggen, kan dit tijdstip zowel voor de weekdagen als het weekend mogelijks nog vervroegd worden.

Haspengouw Markt
Tijdens de Haspengouw Markt mag de extra terraszone op de Grote Markt en de Groenmarkt tot 14u. niet in gebruik worden genomen zodat voetgangers en bezoekers van de Haspengouw Markt elkaar op voldoende afstand kunnen passeren. De marktkramen worden slechts zeer beperkt verschoven zodat de doorgang voor voetgangers minstens 2,5 meter op de Grote Markt blijft en 1,85 meter op de Groenmarkt. Op deze plaatsen geldt ook éénrichtingsverkeer voor voetgangers. De looprichtingen worden duidelijk aangegeven met behulp van pijlen.

Heropstart horeca elders in Sint-Truiden
Ook in onze dorpen en elders in  Sint-Truiden is er een mooi horeca-aanbod. Vanaf 8 mei 2021 kunnen terrassen daar worden uitgebreid op aanpalende publieke ruimtes (pleinen, over breedte op voetpaden, parkeerplaatsen, …).   Er wordt daarbij uitgegaan dat de bestaande terrassen maximaal in oppervlakte kunnen verdubbelen. Er worden in principe maximaal twee parkeerplaatsen ingenomen door een terraszone. De terrasruimte mag de bestaande toegankelijkheid (omliggende ruimte, voetpad, …) niet hinderen en een obstakelvrije doorgang van 1,5m voor voetgangers moet gegarandeerd zijn. De woonkwaliteit van omwonenden mag niet worden geschaad.