Het was te verwachten: de meerderheid CD&V/Open VLD/N-VA kan voor de Sint-Truidense socialisten niks goeds meer doen. Meer nog, de ex-burgemeester Vandenhove richt nu zijn pijlen persoonlijk op burgemeester Heeren. Poets wederom poets of om het in bijbelse termen te zeggen: oog om oog, tand om tand is vandaag het devies in de Truiense politiek.

Vooruit kwam met een aantal ideeën voor de pinnen op de gemeenteraad gisterenavond, punten waarvan we al berichtten de voorbije weken. Ze werden één voor één naar de Griekse kalender verwezen.

Geen outdoor fitness.
Eddy El Herbouti stelde voor om in Sint-Truiden, in navolging van andere steden, een outdoor fitness te voorzien. Noppes dus. “Aan het Bloesemzwembad staat al een outdoor opstelling, en daar gaan we het voorlopig op houden”, zegde sportschepen Jurgen Reniers (CD&V). “Shame on you”, zegde moedige Eddy in het schoon Vlaams. “Wel 5,5 miljoen voor een nutteloze parking, geen 25.000 euro voor iets wat veel Truienaren vragen. Geef ons een plaats en we zullen er zelf voor zorgen.”

Beschildering elektriciteitskasten: goed idee, maar te laat
Groen-raadslid Peter Van Dam stelde voor om een stuurgroep op te richten die moet onderzoeken op welke manier men de lelijke elektriciteitskasten op een artistieke manier wat meer kleur kan geven. “Prachtig idee”, zegde milieuschepen Ingrid Kempeneers (CD&V), “maar te laat. Deze stuurgroep is er al, Fluvius en Proximus gaven hun akkoord al. Op 12 mei gaat neemt de commissie Beeldende Kunst een beslissing over de ontwerpen. Het zouden 10 projecten zijn waar telkens 300 euro voor voorzien is, samen dus 3.000 euro, en die zouden starten in de tweede helft van juni. En daarmee is mijne primeur weg.”

Geen burgerparticipatie voor stedelijke zonnepanelen
Gert Stas (Vooruit) stelde voor om op de daken van de stadseigendommen zonnepanelen te plaatsen en hierbij de burger financieel te laten participeren en er dan ook de vruchten van te plukken. “Het zijn ook bijkomende inkomsten voor de stad en later kan het initiatief ook uitgebreid worden naar de publieke sector. Ik vraag een onderzoek naar de haalbaarheid ervan”, zegde hij. Schepen Johan Mas zwom als een gladde aal rond de vraag van Stas heen: “De studie is bezig, we zien wel waar we gaan uit komen. De tijd zal dat allemaal uitwijzen”, probeerde hij Stas te sussen. In de rand daarvan konden we vernemen dat de daken van Villa Rosa vol zonnepanelen gelegd zullen worden. De Raad van Bestuur is daarmee akkoord gegaan, wat door Filip Moers (Vooruit) bevestigd werd.

Geen brief naar de gouverneur over regiovorming
De Sint-Truidense socialisten wilden bij monde van fractieleider Gert Stas dat het gemeentebestuur een brief naar de Vlaamse Regering en de Gouverneur zou schrijven om daarin de houding van burgemeester Heeren tegen de geplande opsplitsing van Limburg in regio’s te ondersteunen “Dat was en is een correcte houding en die willen we ondersteunen in onze strijd voor het behoud van Limburg als regio”, argumenteerde Stas. Maar zelfs dat kon de meerderheid niet bekoren. “Het is een punt in de varia, en daarover gaan we niet stemmen. Trouwens we hebben als bestuurspartijen elk een minister in de Vlaamse regering (Beke CD&V, Demir (N-VA) en Peeters Open VLD) en die moeten hun werk doen”, sloot gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans de gemeenteraad af.